Výběrová řízení

This page can't be edited. | Page History
  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 16:24, 6 Jun 2016 by branbergerova with version 18:44, 9 Jan 2018 by bukovsky.

  ...

  Custom status výběrového řízení

  Oproti dřívějšímu chování Atollonu, kdy fáze výběrového řízení neměla (s výjimkou posledních dvou položek) přímý vliv na custom status projektu typu výběrové řízení, je v nových verzích od ledna 2018 nutné provés párování fází výběrových řízení.

  Cílové chování je, aby byl custom status projektu typu výběrové řízení automaticky změňen v situaci, kdy se projekt dostane do další fáze. Okamžikem změny statusu je kliknutí na tlačítko "Použít" na kartě průběhu výběrového řízení. Po kliknutí na tlačítko "Použít" dojde k vyhodnocení která fáze výběrového řízení je nejnovější a na Custom Status projektu bude změněn dle konfigurace v konfiguračním menu Option and Tools > Recruitment > Selection Procedure Configuration

  Version from 16:24, 6 Jun 2016

  This revision modified by branbergerova (Ban)

  ...

  Version as of 18:44, 9 Jan 2018

  This revision modified by bukovsky (Ban)

  ...

  Custom status výběrového řízení

  Oproti dřívějšímu chování Atollonu, kdy fáze výběrového řízení neměla (s výjimkou posledních dvou položek) přímý vliv na custom status projektu typu výběrové řízení, je v nových verzích od ledna 2018 nutné provés párování fází výběrových řízení.

  Cílové chování je, aby byl custom status projektu typu výběrové řízení automaticky změňen v situaci, kdy se projekt dostane do další fáze. Okamžikem změny statusu je kliknutí na tlačítko "Použít" na kartě průběhu výběrového řízení. Po kliknutí na tlačítko "Použít" dojde k vyhodnocení která fáze výběrového řízení je nejnovější a na Custom Status projektu bude změněn dle konfigurace v konfiguračním menu Option and Tools > Recruitment > Selection Procedure Configuration