Výběrová řízení

This page can't be edited. | Page History
  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 18:52, 9 Jan 2018 by bukovsky with version 07:28, 10 Jan 2018 by jansafka.

  ...

  Oproti dřívějšímu chování Atollonu, kdy fáze výběrového řízení neměla (s výjimkou posledních dvou položek) přímý vliv na custom status projektu typu výběrové řízení, je v nových verzích od ledna 2018 nutné provéstprovés párování fází výběrových řízení.

  ...

  OčekáváÖčekává se, že klient si nakonfiguruje pouze ty fáze, které chce ve svých byznys procesech používat. Pokud to bude Váš byznys proces vyžadovat, můžete mít nastavené také další custom statusy, které nekorespondují s fázemi projektu. V takovém případě je nutné změnit custom status projektu manuálně a neklikat na tlačítko "Použít".

  ...

  Other changes:

  1. /body/p[15]/a/img/@style: nothing ⇒ ""

  Version from 18:52, 9 Jan 2018

  This revision modified by bukovsky (Ban)

  ...

  Oproti dřívějšímu chování Atollonu, kdy fáze výběrového řízení neměla (s výjimkou posledních dvou položek) přímý vliv na custom status projektu typu výběrové řízení, je v nových verzích od ledna 2018 nutné provés párování fází výběrových řízení.

  ...

  Öčekává se, že klient si nakonfiguruje pouze ty fáze, které chce ve svých byznys procesech používat. Pokud to bude Váš byznys proces vyžadovat, můžete mít nastavené také další custom statusy, které nekorespondují s fázemi projektu. V takovém případě je nutné změnit custom status projektu manuálně a neklikat na tlačítko "Použít".

  ...

  Version as of 07:28, 10 Jan 2018

  This revision modified by jansafka (Ban)

  ...

  Oproti dřívějšímu chování Atollonu, kdy fáze výběrového řízení neměla (s výjimkou posledních dvou položek) přímý vliv na custom status projektu typu výběrové řízení, je v nových verzích od ledna 2018 nutné provést párování fází výběrových řízení.

  ...

  Očekává se, že klient si nakonfiguruje pouze ty fáze, které chce ve svých byznys procesech používat. Pokud to bude Váš byznys proces vyžadovat, můžete mít nastavené také další custom statusy, které nekorespondují s fázemi projektu. V takovém případě je nutné změnit custom status projektu manuálně a neklikat na tlačítko "Použít".

  ...