Was this page helpful?

Evidence pracovníků

  Pracovník

  Pracovník je v systému zaveden v několika klíčových položkách systému:

  1. Kontakt (osoba)

  2. Uživatel systému

  3. Složka kontaktu (TH)

  Aby bylo možné s pracovníkem v systému pracovat, musí mít založeny všechny výše uvedené položky systému. Funkce Nový pracovník v Databázi pracovníků zajišťuje založení všech těchto entit.

  Databáze pracovníků

  databaze pracovniku.pngDatabáze pracovníků obsahuje veškeré kontakty (osoby), které jsou typu Pracovník. Pracovníci mohou být zařazeni do několika skupin. K tomuto účelu jsou využívány skupiny kontaktů.

  K pracovníkům je možné se dostat základními třemi způsoby:

  1. Databáze Pracovníci (specializovaná funkcionalita pro Temporary Help)

  2. Kontakty (pomocí filtrování na typ kontaktu „Pracovník“)

  3. Průzkumník (pomocí výběru složky „Pracovník“)

   

  Každá z databází má své výhody a nevýhody, způsob jejich využití záleží na preferovaném způsobu práce uživatele aplikace.

  Nový pracovník

  Postup založení pracovníka

  1.

  Otevřete databázi Pracovníci

  2.

  Klikněte na tlačítko Nový pracovník

  3.

  Vyplňte alespoň jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a e-mail.

  V případě, že pracovník e-mail nemá (nebo ho neznáte), vyplňte např. jmeno.prijmeni namísto e-mailové adresy. Vyplnění e-mailové adresy je podstatné pro založení pracovníka jako uživatele systému. Tato položka je nutná pro rezervaci pracovníka na směny a je přípravou pro samoobslužný portál pro pracovníky.

  Klikněte na tlačítko Další nebo Uložit. (Tlačítko Další umožňuje pokračovat ihned v práci s pracovníkem, např. v tisku pracovní smlouvy. Data pracovníka jsou přitom již uložena.)

  Hledání pracovníků

  Pracovníky je možné vyhledat samostatně z kontaktů pomocí funkce Rychlý filtr nebo přímo z funkcionality Obsazování, která zajišťuje splnění kritérií určených v objednávce práce.

  Postup vyhledání pracovníka

  1.

  Otevřete databázi Pracovníci

  2.

  Klikněte na tlačítko Filtr vpravo nahoře

  3.

  Vyberte z nabízených kritérií filtru a klikněte na tlačítko Použít

   

  Pro zrušení filtru opět otevřete Filtr a klikněte na tlačítko Vyčistit, poté na tlačítko Použít.

  Práce s kartou Pracovníka

  Na kartu pracovníka je možné ukládat množství informací, které vycházejí s integrace aplikace Atollon Fisherman se systémem Atollon Lagoon. V závislosti na množství implementovaných modulů (funkcí) aplikace Atollon Lagoon je možné na kartu pracovníka ukládat a zpracovávat:

   

  Detaily kontaktu

  Základní kontaktní údaje, adresy, kontaktní spojení, zařazení do skupin, bankovní spojení, apod.

  Vztahy

  Vztahy Pracovníka s jinými kontaky, jak firmami (bývalí / současní zaměstnavatelé), tak osobami (kolegové, přátelé, nadřízení / podřízení, apod.)

  Soubory

  Úložiště souborů v souvislosti s Pracovníkem (pracovní smlouvy, dodatky, životopis, dopisy, apod.)

  Zprávy

  E-mailová, SMS komunikace, interní poznámky, zápisy z jednání, archiv korespondence, telefonní hovory, apod.

  Úkoly

  Osobní úkoly, případně delegované úkoly kolegům

  Formulář Pracovníka TH

  Na formulář je možné zadat neomezené množství informací ve vazbě na konkrétního pracovníka. Tyto informace jsou předdefinovány s ohledem na požadavky jednotlivých implementací odlišně.

  Stav Pracovníka

  Stav pracovníka se mění v rolovacím menu vpravo nahoře na kartě složky Pracovníka a slouží k identifikaci aktuálního stavu registrace pracovníka (např. Nový, Aktivní se smlouvou, Vyřazen, apod.).

  Reg. č. pracovníka

  Pole ihned pod stavem pracovníka sloužící k interní identifikaci referenčního čísla pracovníka.

  Odpovědný uživatel

  Identifikuje seznam interních uživatelů / konzultantů odpovědných za pracovníka. Odpovědného uživatele je možné zadat včetně určení role. Jeden z uživatelů může být označen jako primární (pro určení hlavní odpovědné osoby).

  Organizační složka

  Výběr organizační složky (Dimenze), pro které bude složka pracovníka dostupná.

   

  Pracovní smlouvy

  K pracovním smlouvám je možné přistupovat dvěma způsoby:

  1. Karta Pracovní smlouvy (z menu aplikace)

  Přehled veškerých pracovních smluv, bez ohledu na konkrétního pracovníka. Zde je možné založit pracovní smlouvu libovolnému pracovníkovi

  1. Záložka Pracovní smlouva z karty pracovníka

  Pracovní smlouvy se zobrazují pouze pro konkrétního pracovníka. Zde je možné založit pracovní smlouvu vybranému pracovníkovi.

  Založení pracovní smlouvy

  Pracovní smlouvy je možné vytvářet pracovníkům buď z přehledu pracovních smluv nebo na kartě vybraného pracovníka.

   

  Postup založení pracovní smlouvy

  1.

  Otevřete detail pracovníka (např. otevřete databázi Pracovníci a klikněte Upravit na konkrétním pracovníkovi)

  2.

  Zobrazte obsah záložky Pracovník

  3.

  Zobrazte obsah záložky Pracovní smlouva

  4.

  Klikněte na tlačítko Nový pro založení pracovní smlouvy a vyplňte volný řádek výběrem Typu pracovní smlouvy a časové platnosti smlouvy Platnost od ... do (platnost do nemusí být vyplněna v případě smlouvy na dobu neurčitou).

  5.

  Klikněte na tlačítko Použít nebo Uložit pro uložení pracovní smlouvy.

  Tisk pracovní smlouvy

  Pracovní smlouvu je možné vytisknout na základě výběru uložených tiskových šablon v systému. Šablony jsou připravovány zejména správci systému ve formátu XHTML. Šablony umožňují doplnění libovolných formulářových polí před závěrečným tiskem dokumentu spolu s předvyplněním dostupných dat ze systému.

  Postup tisku pracovní smlouvy

  1.

  Otevřete detail pracovníka (např. otevřete databázi Pracovníci a klikněte Upravit na konkrétním pracovníkovi)

  2.

  Zobrazte obsah záložky Pracovník

  3.

  Zobrazte obsah záložky Pracovní smlouva

  4.

  Klikněte na tlačítko Tisk

  5.

  Vyberte tiskovou šablonu a stiskněte tlačítko Tisk

  6.

  Po vygenerování návrhu smlouvy doplňte chybějící formulářová pole dokumentu a stiskněte Ok, aplikace vygeneruje výslednou podobu dokumentu určenou pro tisk.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Page statistics
  6757 view(s), 2 edit(s), and 10578 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments

  FileSizeDateAttached by 
   databaze pracovniku.png
  No description
  503.25 kB17:46, 26 Aug 2010adminActions