Was this page helpful?

Kampaně

  Kampaně slouží k hromadnému oslovení a komunikaci s větším počtem příjemců. Kampaně jsou využívány pro oslovování potenciálních zákazníků, pro organizaci školení, prezentací nebo seminářů, apod. Pomocí Kampaní je možné udržovat kontakt s danou skupinou příjemců, zjišťovat stav účastníků kampaně, sledovat komunikaci s každým jednotlivým příjemcem zvlášť, případně se všemi najednou, apod.

  Struktura kampaní

  Kampaně jsou vedeny prostřednictvím projektů, přičemž jeden hlavní projekt (Kampaň, Hlavní / Master projekt) je uložen ve firemní složce (v případě vlastních kampaní) nebo na kartě klienta (v případě kampaní organizovaných pro zákazníka). Pro každého účastníka kampaně je při jeho registraci ke kampani vytvořen vlastní projekt, který je podřízený hlavnímu projektu.

  Evidence aktivit na kampani

  Na projektech účastníků je registrována veškerá aktivita daného účastníka (průběh jednání, komunikace, finance, úkoly, apod.). Tato aktivita je pak hodnotitelná z pohledu na kampaň jako celek.

  Systém umožňuje generovat seznamy účastníků kampaně dle jejich životního cyklu (stavu). Stav účastníků kampaně je plně konfigurovatelný. Pokud je např. kampaň konferencí, může účastník nabývat stavu Pozván, Registrován, Zúčastní se, Nezúčastní se, apod.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Pages that link here
  Page statistics
  6634 view(s), 2 edit(s), and 1380 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments