Průzkumník

This page can't be edited. | Page History
  Table of contents
  to the older version or return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 17:49, 10 Oct 2017 by jansafka with version 17:57, 10 Oct 2017 by jansafka.

  ...

  Průzkumník poskytuje uživateli přístup ke složkám systému ve stromové hieararchii, umožňuje složky a projekty nebo aktivity zakládat a vybrané i mazat nebo přesouvat. První sloupec rozděluje složky podle jejich typu, další sloupce zobrazují složky v hierarchické úrovni, dle nastavení Průzkumníka. V souvislosti s Průzkumníkem hovoříme též o Kontextu. Kontext tvoří jednotlivé složky stromové hierarchie. Do Kontextu (tedy libovolné složky) je možné ukládat větštinu systémových dat (úkoly, události, komunikaci, dokumenty, faktury, apod.)

  ...

  Procházení složkami v PrůzkumníkuTip:

  Je rozdíl, zda-li kliknete na složku v Průzkumníku(viz bod 2 výše) 1x nebo 2x. Jedno kliknutí znamená získání náhledu na složku - neposouváte se ve stromu Průzkumníku o úroveň níže. Dvojí kliknutí na složku strom Průzkumníku přesune o úroveň níže... - tedy namísto dosavadního seznamu složek se zobrazí např. přehled projektů vybraného klienta.

  ...

  V Průzkumníku lze vyhledávat pomocí názvu složky. Vždy je možné vyhledávat pouze v jedné úrovni stromu. Vyhledání napříč všemi složkami a projekty Průzkumníka je možné v globálním vyhlevávání (tlačítko lupy zcela vpravo nahořejednom (označeném) sloupci. Jednoduše klikněte do sloupce, ve kterém chcete vyhledávat a do textového pole pro vyhledávání zapište část názvu. Systém vyfiltruje složky dle zadaného textového řetězce (full-textově).

  Filtrování v Průzkumníku je možné po kliknutí na tlačítko Filtr v nástrojové liště. K dispozici jsou filtry na základní stav složky nebo projektu (Počátek, Aktivní, Uzavřeno), případně odpovědnou osobu nebo Hospodářská střediska .(dle konfigurace např. organizační střediska, týmy, produkty, apod.).

  ...

  Filtrování na hospodářská střediska Filtrování na hospodářská střediska je pokročilým filtrem, který umožňuje zobrazit v Průzkumníku pouze data z vybraných středisek. Např. databáze subjektů a databáze projektů může být rozčleněna v rámci organizačního členění na střediska (ve stromové struktuře). Pracovník organizační složky tak např. nepracuje s klienty nebo projekty, které patří jiné organizační složce. Vnitropodnikové organizační členění je další možnou kategorizací složek v Průzkumníku. Stromová struktura středisek nemusí odpovídat stromové struktuře v Průzkumníku. Filtrování na střediska funguje tak, že uživatel, filtrující na složku ČR > Pobočka Praha neuvidí složky, které byly přiřazeny jiné divizi, tedy např. ČR > Pobočka Brno. Uvidí však všechny složky, které byly přesunuty na centrální úroveň (tedy ČR).

  ...

  Pokud chcete založit složku do kořenového adresáře, stačí vybrat jakýkoli typ složky v první úrovni stromu a kliknout na tlačítko +Nový v Průzkumníku. Pokud chcete založit jakoukoli složku, projekt nebo milník (aktivitu) ve stromové struktuře, 2x klikněte na složku, do které chcete pod-složku založit a stiskněte na tlačítko Nový. Dialog pro zakládání složek vždy nabídne pouze seznam šablon nových složek povolených v dané složce stromu.

  ...

  Složky lze přesouvat do jiných složek. Volba Přesunout složku je dostupná také z tlačítka (>) před názvem složkyaktuálně přesouvat pouze prostřednictvím aplikace MS WIndows. Na záložce CRM vyberete složku, pravým tlačítkem vyberete volbu Přesunout složku a vyberete cílovou složku. Projekty ani Aktivity přesouvat nelze. Přesouvat je lze pouze s celou složkou.

  ...

  Version from 17:49, 10 Oct 2017

  This revision modified by jansafka (Ban)

  ...

  Průzkumník poskytuje uživateli přístup ke složkám systému ve stromové hieararchii, umožňuje složky a projekty nebo aktivity zakládat a vybrané i mazat nebo přesouvat. První sloupec rozděluje složky podle jejich typu, další sloupce zobrazují složky v hierarchické úrovni, dle nastavení Průzkumníka. V souvislosti s Průzkumníkem hovoříme též o Kontextu. Kontext tvoří jednotlivé složky stromové hierarchie. Do Kontextu (tedy libovolné složky) je možné ukládat větštinu systémových dat (úkoly, události, komunikaci, dokumenty, faktury, apod.)

  ...

  Tip: Je rozdíl, zda-li kliknete na složku (viz bod 2 výše) 1x nebo 2x. Jedno kliknutí znamená získání náhledu na složku - neposouváte se ve stromu Průzkumníku o úroveň níže. Dvojí kliknutí na složku strom Průzkumníku přesune o úroveň níže...

  ...

  V Průzkumníku lze vyhledávat pomocí názvu složky. Vždy je možné vyhledávat pouze v jednom (označeném) sloupci. Jednoduše klikněte do sloupce, ve kterém chcete vyhledávat a do textového pole pro vyhledávání zapište část názvu. Systém vyfiltruje složky dle zadaného textového řetězce (full-textově).

  Filtrování v Průzkumníku je možné po kliknutí na tlačítko Filtr v nástrojové liště. K dispozici jsou filtry na základní stav složky nebo projektu (Počátek, Aktivní, Uzavřeno), případně odpovědnou osobu nebo Hospodářská střediska (dle konfigurace např. organizační střediska, týmy, produkty, apod.).

  ...

  Filtrování na hospodářská střediska

  Filtrování na hospodářská střediska je pokročilým filtrem, který umožňuje zobrazit v Průzkumníku pouze data z vybraných středisek. Např. databáze subjektů a databáze projektů může být rozčleněna v rámci organizačního členění na střediska (ve stromové struktuře). Pracovník organizační složky tak např. nepracuje s klienty nebo projekty, které patří jiné organizační složce. Vnitropodnikové organizační členění je další možnou kategorizací složek v Průzkumníku. Stromová struktura středisek nemusí odpovídat stromové struktuře v Průzkumníku.

  Filtrování na střediska funguje tak, že uživatel, filtrující na složku ČR > Pobočka Praha neuvidí složky, které byly přiřazeny jiné divizi, tedy např. ČR > Pobočka Brno. Uvidí však všechny složky, které byly přesunuty na centrální úroveň (tedy ČR).

  ...

  Pokud chcete založit složku do kořenového adresáře, stačí vybrat jakýkoli typ složky v první úrovni stromu a kliknout na tlačítko Nový v Průzkumníku. Pokud chcete založit jakoukoli složku, projekt nebo milník (aktivitu) ve stromové struktuře, klikněte na složku, do které chcete pod-složku založit a stiskněte na tlačítko Nový. Dialog pro zakládání složek vždy nabídne pouze seznam šablon nových složek povolených v dané složce stromu.

  ...

  Složky lze aktuálně přesouvat pouze prostřednictvím aplikace MS WIndows. Na záložce CRM vyberete složku, pravým tlačítkem vyberete volbu Přesunout složku a vyberete cílovou složku. Projekty ani Aktivity přesouvat nelze. Přesouvat je lze pouze s celou složkou.

  ...

  Current version

  This revision modified by jansafka (Ban)

  ...

  Procházení složkami v Průzkumníku

  Je rozdíl, zda-li kliknete na složku v Průzkumníku 1x nebo 2x. Jedno kliknutí znamená získání náhledu na složku - neposouváte se ve stromu Průzkumníku o úroveň níže. Dvojí kliknutí na složku strom Průzkumníku přesune o úroveň níže - tedy namísto dosavadního seznamu složek se zobrazí např. přehled projektů vybraného klienta.

  ...

  V Průzkumníku lze vyhledávat pomocí názvu složky. Vždy je možné vyhledávat pouze v jedné úrovni stromu. Vyhledání napříč všemi složkami a projekty Průzkumníka je možné v globálním vyhlevávání (tlačítko lupy zcela vpravo nahoře).

  ...

  Pokud chcete založit složku do kořenového adresáře, stačí vybrat jakýkoli typ složky v první úrovni stromu a kliknout na tlačítko + v Průzkumníku. Pokud chcete založit jakoukoli složku, projekt nebo milník (aktivitu) ve stromové struktuře, 2x klikněte na složku, do které chcete pod-složku založit a stiskněte na tlačítko Nový. Dialog pro zakládání složek vždy nabídne pouze seznam šablon nových složek povolených v dané složce stromu.

  ...

  Složky lze přesouvat do jiných složek. Volba Přesunout složku je dostupná také z tlačítka (>) před názvem složky. Projekty ani Aktivity přesouvat nelze. Přesouvat je lze pouze s celou složkou.

  ...