Průzkumník

This page can't be edited. | Page History
  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 19:26, 16 Nov 2014 by jansafka with version 17:49, 10 Oct 2017 by jansafka.

  Video průvodce Úvod do Průzkumníka (V anglické verzi "Finder") {{ media{ source: "http://www.youtube.com/watch?v=laDX97-um9s&list=UUskICaw1Ij2vFzYKrxmU2oA&feature=player_detailpage", width: "700", height: "420" } }} Průvodce je možné shlédnout též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=laDX97-um9s O průzkumníkovi Základní popis

  ...

  1. VyhledáváníVýběr typu
  2. Vybraná složkasložky
  3. Náhled na pod-Výběr konkrétní složky
  4. Seznam projektůRoztažení detailu
  5. Konfigurované záložkysložky

  Tip: Je rozdíl, zda-li kliknete na složku (viz naplnou šířku obrazovky bod 2 výše) 1x nebo 2x. Jedno kliknutí znamená získání náhledu na složku - neposouváte se ve stromu Průzkumníku o úroveň níže. Dvojí kliknutí na složku strom Průzkumníku přesune o úroveň níže...

  ...

  Other changes:

  1. /body/p[3]/a/@href: "http://wiki.atollon.com/@api/deki/files/1770/=finder-overview.png""http://wiki.atollon.com/@api/deki/files/1770/=pruzkumnik-overview.png"
  2. /body/p[3]/a/@title: "finder-overview.png""pruzkumnik-overview.png"
  3. /body/p[3]/a/img/@alt: "finder-overview.png""pruzkumnik-overview.png"
  4. /body/p[3]/a/img/@src: "/@api/deki/files/1770/=finder-overview.png?size=webview""/@api/deki/files/1770/=pruzkumnik-overview.png?size=webview"
  5. /body/p[3]/a/img/@style: "width: 550px; height: 320px;""width: 550px; height: 322px;"
  6. /body/p[12]/a/img/@alt: "finder-create-folder.png""pruzkumnik-nova-slozka.png"
  7. /body/p[12]/a/img/@src: "/@api/deki/files/1772/=finder-create-folder.png""/@api/deki/files/1775/=pruzkumnik-nova-slozka.png?size=webview"
  8. /body/p[12]/a/img/@style: nothing ⇒ "width: 550px; height: 278px;"
  9. /body/p[16]/img/@alt: "finder-delete-folder.png""pruzkumnik-smazani-slozky.png"
  10. /body/p[16]/img/@src: "/@api/deki/files/1774/=finder-delete-folder.png?size=webview""/@api/deki/files/1774/=pruzkumnik-smazani-slozky.png"
  11. /body/p[16]/img/@style: "width: 550px; height: 272px;" ⇒ nothing
  12. /body/p[19]/a/@href: "http://wiki.atollon.com/@api/deki/files/1775/=finder-create-project.png""http://wiki.atollon.com/@api/deki/files/1775/=pruzkumnik-nova-slozka.png"
  13. /body/p[19]/a/@title: "finder-create-project.png""pruzkumnik-nova-slozka.png"
  14. /body/p[19]/a/img/@alt: "finder-create-project.png""pruzkumnik-nova-slozka.png"
  15. /body/p[19]/a/img/@src: "/@api/deki/files/1775/=finder-create-project.png?size=webview""/@api/deki/files/1775/=pruzkumnik-nova-slozka.png?size=webview"
  16. /body/p[19]/a/img/@style: "width: 550px; height: 321px;""width: 550px; height: 278px;"

  Version from 19:26, 16 Nov 2014

  This revision modified by jansafka (Ban)

  Video průvodce

  Úvod do Průzkumníka

  (V anglické verzi "Finder")

  {{ media{ source: "http://www.youtube.com/watch?v=laDX97-um9s&list=UUskICaw1Ij2vFzYKrxmU2oA&feature=player_detailpage", width: "700", height: "420" } }}

  Průvodce je možné shlédnout též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=laDX97-um9s

  O průzkumníkovi

  ...

  1. Výběr typu složky
  2. Výběr konkrétní složky
  3. Roztažení detailu složky na plnou šířku obrazovky

  ...

  Version as of 17:49, 10 Oct 2017

  This revision modified by jansafka (Ban)

  ...

  1. Vyhledávání
  2. Vybraná složka
  3. Náhled na pod-složky
  4. Seznam projektů
  5. Konfigurované záložky

  Tip: Je rozdíl, zda-li kliknete na složku (viz bod 2 výše) 1x nebo 2x. Jedno kliknutí znamená získání náhledu na složku - neposouváte se ve stromu Průzkumníku o úroveň níže. Dvojí kliknutí na složku strom Průzkumníku přesune o úroveň níže...

  ...