Nastavení kontextů (složek, projektů, aktivit)

This page can't be edited. | Page History
  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 12:34, 18 Nov 2014 by jansafka with version 18:59, 31 Aug 2017 by jansafka.

  ...

  Nastavení povolených záložek na složce, projektu nebo aktivitě

  Tento průvodce Vás navede, jak si přidat nebo odebrat záložky zobrazené v Průzkumníku

  Zobrazte Nastavení kontextu

  Otevřete Průzkumník, v něm zobrazte detail vybrané složky a pomocí ikonty (>) v záhlaví najdete volbu Nastavení kontextu (za předpokladu že máte příslušná oprávnění).

  ...

  Zvolte typ složky a záložku Vzhled

  ...

  Jednotlivá nastavení se vztahují k profilům uživatelů, kterému je přiřazen vybraný formulář. Tento formulář upravíte k obraz

  Vyberte formulář/schema a k němu záložky

  ...

  Vyberte k danému formuláři (odpovídající profilu uživatele) zobrazované záložky. Myší můžete změnit jejich pořadí.

  Po potvrzení je potřeba se odhlásit a znovu přihlásit pod uživatelem, jehož profil odpovídá nastavovaným záložkám na jednotlivé typy složek (projektů a aktivit

  ...

  Other changes:

  1. /body/p[2]/a/@class: " external""external"

  Version from 12:34, 18 Nov 2014

  This revision modified by jansafka (Ban)

  ...

  Version as of 18:59, 31 Aug 2017

  This revision modified by jansafka (Ban)

  ...

  Nastavení povolených záložek na složce, projektu nebo aktivitě

  Tento průvodce Vás navede, jak si přidat nebo odebrat záložky zobrazené v Průzkumníku

  Zobrazte Nastavení kontextu

  Otevřete Průzkumník, v něm zobrazte detail vybrané složky a pomocí ikonty (>) v záhlaví najdete volbu Nastavení kontextu (za předpokladu že máte příslušná oprávnění).

  ...

  Zvolte typ složky a záložku Vzhled

  ...

  Jednotlivá nastavení se vztahují k profilům uživatelů, kterému je přiřazen vybraný formulář. Tento formulář upravíte k obraz

  Vyberte formulář/schema a k němu záložky

  ...

  Vyberte k danému formuláři (odpovídající profilu uživatele) zobrazované záložky. Myší můžete změnit jejich pořadí.

  Po potvrzení je potřeba se odhlásit a znovu přihlásit pod uživatelem, jehož profil odpovídá nastavovaným záložkám na jednotlivé typy složek (projektů a aktivit

  ...