Nastavení kontextů (složek, projektů, aktivit)

This page can't be edited. | Page History
  Table of contents
  to the older version or return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 07:46, 9 Nov 2017 by jansafka with version 07:55, 9 Nov 2017 by jansafka.

  ...

  Všechny nově zakládané složky, projekty nebo aktivity mají v systému nastaveny práva vycházející z dvou základních informací o nově založenédané složce:

  1. Právo na nadřazenou složku (např. právo projektu se odvíjí od schopnosti uživatele listovat (LIST právo) složku / klienta, na kterém je projekt umístěn, právo aktivity na projektu se odvíjí od schopnosti listovat projekt, na kterém je aktivita umístěna - odstraněním práva na projekt se odstraní i práva na veškeré jeho aktivity)
  2. Právo na typ složky, projektu nebo aktivity (veškerá výchozí práva složky, projektu nebo aktivity se odvíjí od toho, zda-li daný uživatel má práva NEW, LIST, VIEW, EDIT, DELETE, ... na typu dané složky, projektu nebo aktivity)

  ...

  Uživatel ve skupině Obchodníci nemusí mít práva na projekt Interní, případně Dodavatelé. Úpravu provedete tak, že zkontrolujete, jaká práva má skupina Obchodníci na typ projektu Interní a typ složky Dodavatelé. Práva odeberete odstraněním dědení práv na konkrétním typu a celkovým nastavením práv individuálně pro daný typ složky nebo projektu. Dejte pozor, že po odstranění dědění práv je nutné znovu přidat práva pro skupinySprávce nebo Management, případně skupinám, které mají s danou složkou pracovat, napřdaným typem složky pracovat. Správce nebo Management.

  Úprava nastavení práv pro typy složek, projektů nebo aktivit je k dispozici prostřednictvím tlačítka pro nastavení práv typu složky, projektu nebo aktivity v Nastavení kontextu.

  ...

  Úprava nastavení práv na typ složky

  ...

  Version from 07:46, 9 Nov 2017

  This revision modified by jansafka (Ban)

  ...

  Všechny nově zakládané složky, projekty nebo aktivity mají v systému nastaveny práva vycházející z dvou základních informací o dané složce:

  ...

  Uživatel ve skupině Obchodníci nemusí mít práva na projekt Interní, případně Dodavatelé. Úpravu provedete tak, že zkontrolujete, jaká práva má skupina Obchodníci na typ projektu Interní a typ složky Dodavatelé. Práva odeberete odstraněním dědení práv na konkrétním typu a celkovým nastavením práv individuálně pro daný typ složky nebo projektu. Dejte pozor, že po odstranění dědění práv je nutné znovu přidat práva pro Správce nebo Management, případně skupinám, které mají s daným typem složky pracovat.

  ...

  Current version

  This revision modified by jansafka (Ban)

  ...

  Všechny nově zakládané složky, projekty nebo aktivity mají v systému nastaveny práva vycházející z dvou základních informací o nově založené složce:

  1. Právo na nadřazenou složku (např. právo projektu se odvíjí od schopnosti uživatele listovat (LIST právo) složku / klienta, na kterém je projekt umístěn, právo aktivity na projektu se odvíjí od schopnosti listovat projekt, na kterém je aktivita umístěna - odstraněním práva na projekt se odstraní i práva na veškeré jeho aktivity)
  2. Právo na typ složky, projektu nebo aktivity (veškerá výchozí práva složky, projektu nebo aktivity se odvíjí od toho, zda-li daný uživatel má práva NEW, LIST, VIEW, EDIT, DELETE, ... na typu dané složky, projektu nebo aktivity)

  ...

  Uživatel ve skupině Obchodníci nemusí mít práva na projekt Interní, případně Dodavatelé. Úpravu provedete tak, že zkontrolujete, jaká práva má skupina Obchodníci na typ projektu Interní a typ složky Dodavatelé. Práva odeberete odstraněním dědení práv na konkrétním typu a celkovým nastavením práv individuálně pro daný typ složky nebo projektu. Dejte pozor, že po odstranění dědění práv je nutné znovu přidat práva pro skupiny, které mají s danou složkou pracovat, např. Správce nebo Management.

  Úprava nastavení práv pro typy složek, projektů nebo aktivit je k dispozici prostřednictvím tlačítka pro nastavení práv typu složky, projektu nebo aktivity v Nastavení kontextu.

  ...

  Úprava nastavení práv na typ složky

  ...