Was this page helpful?

Plánování obchodu / prémiování

  Obchodní plán prodeje je nastavitelný jak na plán hodnoty (objemu ve finančním vyjádření), tak na základě množství (objemu vyjádřeném množstevními jednotkami). Obchodní plán je možné zadávat na libovolné časové rozmezí, plán se zadává vždy ve vazbě na kategorii výnosů (produkty kategorie XY, služby AZ, apod.), případně na uživatele (obchodníka) nebo tým (dimenze - v přípravě).

   

  Funkcionalita je zatím dostupná pouze v prostředí MS Windows klienta.

   

  Hodnocení plánu / provize obchodníka

  Obchodní plán je možné hodnotit na základě porovnání s realitou (výnosy společnosti). Reálné výnosy jsou zjišťovány na základě vystavené fakturace (v plánu je též vazba na zaplacenou fakturaci pro účely prémiování pouze ze zaplacených výnosů).

  Výše provize je kalkulována za předpokladu plnění obchodního plánu, např.:

  Plnění plánu od Plnění plánu do Provize z tržeb
  0 50 % 0 %
  50 % 100 % 1 %
  100 % 150 % 2 %
  150 % a více 3 %

   

  Určení podílu pracovníků na výnosech

  Systém umožňuje realizované výnosy ze zakázek dělit mezi více obchodníků / pracovníků najednou. Obchodní vedoucí může rozdělit podíl na výnosech mezi více lidí. Výnosy se dělí přímo ve vazbě na konkrétní výnosovou transakci, podíl na výnosu se určuje v procentech z realizovaných výnosů. Např. tržby zakázky za 100 tis. Kč je možné podělit ve výši 25 % pro každého ze dvou realizačních pracovníků a 50 % pro obchodníka.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Page statistics
  6509 view(s), 3 edit(s), and 2197 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments