Was this page helpful?

Nastavení kapacit pro lidské zdroje

  Tento průvodce vám ukáže, jak nastavit Atollon Workshop tak, aby podporoval funkcionalitu řízení (lidských) kapacit ve firmě.

  Zkráceně pro nastavení kapacitního plánování je nutné:

  1.) Nastavit typy pracovních smluv
  2.) Nastavit kategorie zdrojů a ty propojit s typy pracovních smluv
  3.) Nastavit pracovní smlouvy pracovníkům (a nastavit typy pracovních smluv)
  4.) Zadat pracovní kalendáře jednotlivým pracovníkům

  Nastavte typy pracovních smluv

  =media_1351505496372.png

  Nastavte typy pracovních smluv dle rolí pracovníků, na které hodláte plánovat kapacity. Ne všechny hodnoty tohoto seznamu budou zobrazeny v plánování. Pouze ty hodnoty, které budou definovány v následujícím kroku (nastavení Kategorií kapacit) budou zahrnuty.

  Nastavení kategorií zdrojů

  =media_1351505712191.png

  Plánování a rezervace kapacit se vztahují ke kategoriím zdrojů. Kategorie zdrojů propojují lidské a ostatní typy zdrojů. Pokud je kategorie zdroje lidská kapacita, měla by být v atributech svázána s typem pracovní smlouvy. Každá lidská kapacita je reprezentována uživatelským účtem konkrétního člověka.

  Propojení mezi kategorií zdroje a člověkem je zprostředkováno založením pracovní smlouvy (s výběrem typu smlouvy) na složce pracovníka / zaměstnance.

  Nastavte pracovní smlouvy pracovníkům

  =media_1351506041950.png

  V přehledu aplikací otevřete Pracovní smlouvy (menu Atollon > Pracovní smlouvy).

  Zadejte nové pracovní smlouvy jednotlivým pracovníkům. U pracovní smlouvy vyberte zejména Typ smlouvy, Platnost a nastavte výchozí měnu (CZK/EUR).

  Zadejte pracovní kalendář

  =media_1351506288290.png

  V seznamu pracovních smluv pracovníků vyberte smlouvu konkrétního pracovníka, u níž chcete zadat nový pracovní kalendář. Pokud pracovní kalendář pro pracovníka doposud nebyl vytvořen, aplikace se dotáže na vytvoření nové pracovní smlouvy.

  Upravte hodnoty pracovní doby

  =media_1351506433644.png

  Každému pracovníkovi nastavte jeho základní pracovní dobu. Pokud má pracovník různou směnnost, je možné nastavit více pracovních kalendářů. Pro běžné pracovníky s 8-hodinovou pracovní dobou stačí doplnit počet hodin / den + donastavit konec pracovního úvazku (musí být vyplněno, kapacity se vytváří na celé období).

  Ověřte zadané kapacity

  =media_1351506785875.png

  Otevřete aplikaci Kapacitní plánování (Atollon > Kapacitní plánování) a na záložce Přehled uživatelů si do přehledu přetáhněte uživatele, jejichž kapacity chcete zobrazit. V přehledu by se měly zobrazit aktuální kapacity lidí.

  Změnou pohledu na Týden / Měsíc / Rok aplikace zobrazí (volné) kapacity dle dnů / týdnů / měsíců.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  Pages that link here
  Page statistics
  4371 view(s), 2 edit(s), and 4905 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments