Was this page helpful?

Slovník

  Pokud vám nejsou jasné některé z termínů uvedené na Wiki Atollonu, znalostní bázi nebo dokumentaci, můžete si je osvětlit níže. Pokud byste chtěli vysvětlit více termínů, zašlete nám je prosím prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Atollon

  Atollon je digitální ostrov, prostředí virtuálního desktopu, určené především k řízení malého nebo středního podniku. Atollon v sobě zahrnuje základní funkcionalitu (Lagoon), která je použitelná v jakémkoli malém nebo středně velkém podniku a může být rozšířena o více či méně pokročilé aplikace, zaměřené především na řešení potřeb různých odvětví (profesionální služby, inženýring, nábor uchazečů, a jíné) a jiných oblastí (prodej, marketing, podpora, projektové řízení, ...).

  Společnost Atollon

  Společnost Atollon je stále se mezinárodně se rozšiřující skupina právnických osob, starajících se o vývoj, testování, konzultace a provoz instancí Atollonu. Více informací o společnosti Atollon naleznete zde: http://www.atollon.cz/atollon

  Externí uživatel

  Externí uživatelé jsou vaše kontakty, kterým je povolen vstup do systému.

  V základním nastavení mají externí uživatelé přístup k informacím dostupným na přiřazeném projektu. Jakmile založíte nového externího uživatele a přiřadíte ho na projekt do role "Externí uživatel", získá přístup k veškeré komunikaci, dokumentům a úkolům (dle nastavení přístupových práv každého uživatele) a zároveň další informace o projektu.

   

  Před použitím této funkce doporučujeme otestovat a zkontrolovat, zda-li povolením externího uživatele vstoupit do vašeho Atollonu mu neposkytnete citlivé informace nebo informace, které byste nechtěli prezentovat. Konzultujte prosím se svým konzultantem Atollonu, pokud byste chtěji upravit nastavení práv pro tyto uživatele.

   

  Atollon poskytuje (v rámci nastavených omezení) přístup externím uživatelům zdarma. Podmínky pro přístup externích uživatelů do systému se mohou časem měnit, v průběhu času můžeme omezit počet funkcí využitelných externími uživateli, zejména z důvodu vyšší bezpečnosti.

  Ostrovan

  Obecně ostrovan je obyvatelem Atollonu / uživatel. Ostrovan může mít jeden z Atollonů jako svůj domovský ostrov, tam funguje jako Plnohodnotný uživatel. Ostrovan může navštívit jiné Atollony, kde může vystupovat jako externí uživatel. Externí uživatelé mohou být ověřováni do Atollonu prostřednictvím certifikační autority Atollon.net.

  On-site

  Platforma Atollon Server běžící v prostorách klienta nebo jiných prostorách mimo vlastní síť / hostingovou infrastrukturu Atollon.net. V módu on-site, je zákazník typicky plně odpovědný za celkovou údržbu řešení, včetně výkonnosti systému, zálohování, monitorování, zabezpečení, apod.

  SaaS

  Software-as-a-Service je způsob provozování jakéhokoli informačního systému, který je obvykle poskytován online (z "cloudu"). Atollon je poskytován v "cloud" službě Atollon.net. Výhodou SaaS je, že veškerá zátěž technické správy systému leží na poskytovateli, ne zákazníkovi. Poskytovatel se musí starat o výkonnost, škálovatelnost, pravidelné zálohování, zabezpečení, správu operačních systémů a technickou správu, apod.

  Role

  Role jednak definují oprávnění na projekty pro uživatelé, kteří jsou na subjektu nebo projektu v nějaké roli a druhak umožňuje ostatním, aby věděli, kdo na projektu pracuje a co tam přibližně dělá (takže taková kategorizace). Právě pro kategorizaci jsou v instanci role použity. A to hlavně do budoucna kvůli externímu přístupu, aby klient věděl, kdo se o něj stará a na koho se má obrátit.

  Role jsou jednak navázány na uživatele a druhak navázány na subjekt nebo projekt. Když pak chcete připojit nějakou osobu do role na subjekt nebo projekt, je proveden průnik rolí, které jsou dostupné na uživateli a na subjektu/projektu.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Page statistics
  3380 view(s), 3 edit(s), and 4171 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments