Was this page helpful?

Číselníky pro Recruitment

  Tento návod vás provede nastavením číselníků aplikace Atollon Recruitment.

  Nastavení pokročilých číselníků pro profil uchazeče

  Profil-uchazece.png

  Dovednosti uchazeče

  Dovednosti uchazeče mají základní číselníky:

  1. Skupina dovedností
  2. Pod-dovednosti (patří vždy do 1 skupiny dovedností)
  3. Úroveň dovednosti (jiné pro každou skupinu dovedností)

  Pro nastavení číselníku dovedností otevřete administrační nástroj Win klient. Pod menu Nastavení > Nábor pracovníků najdete položku Dovednosti.

  Recruitment-nastaveni-dovednosti-menu.png

  Ve formuláři pro nastavení dovedností můžete upravovat a zadávat dovednosti, pod-dovednosti, úrovně dovedností a skupiny dovedností přiřazovat k oboru práce (není nyní ve webové verzi využíváno).

  Recruitment-nastaveni-dovednosti.png

  1. Nová skupina dovedností (základní, 1. úroveň)
  2. Nová pod-dovednost (2. úroveň pod skupinou dovedností)
  3. Stupeň dovednosti (pro hodnocení, přičemž 0 .. nejmenší / žádná - 100 .. nejvyšší)

  Číselník dovedností je možné zobrazit ve více jazycích. Pokud chcete přidat nový jazyk pro účely zobrazení nového číselníku v cizím jazyce (např. pro účely zobrazení na cizojazyčném webu nebo v aplikaci), je potřeba v nastavení jazyků vybrat u daného jazyka "For web". Poté bude možné překládat číselník do daného jazyka.

  Nastavení vzdělání

  Vzdělání je možné nastavit pomocí Win klienta v menu Nastavení > Nábor pracovníků > Vzdělání.

  Recruitment-nastaveni-vzdelani.png

  Číselník vzdělání je tříúrovňový:

  1. Úroveň vzdělání (s číselnou hodnotou pro profil uchazeče 0.. nejnižší, 100.. nejvyšší)
  2. Obor
  3. Pod-obor

  Nastavení jazykových dovedností

  Číselník jazyků nastavíte pomocí Win klienta (viz Obecné číselníky).

  Úrovně jazykových dovedností nastavíte prostřednictvím Win klienta. V Nastavení > ISP Directory naleznou uživatelé / administrátoři s příslušným oprávněním (musí být minimálně ve skupině All Administrators).

  Recruitment-nastaveni-urovne-jazyku.png

  1. Reading skills - nově: ve webovém rozhraní označeno jako Celková úroveň
  2. Writing skills - nově: ve webovém rozhraní označeno jako Čtení/psaní
  3. Verbal skills - nově: ve webovém rozhraní označeno jako Ústní

  Rozkliknutím položky v ISP Directory > Root > Organization Folders > Administration > Recruitment Administration je možné upravit hodnoty číselníků a jejich úrovně, přičemž 0 je nejnižší (žádná) a 100 je nejvyšší.

  Číselník je (opět) vícejazyčný, přičemž tohoto se využívá při tvorbě dotazníků pro sebe-hodnocení uchazečů na webu.

  Nastavení preferovaných lokací

  Preferované lokace na kartě uchazeče představují regiony, ve kterých je pracovník ochoten pracovat. Standardní implementace Atollon Lagoon Recruitment obsahuje lokace roztříděné dle Země > Kraj > Město > PSČ. Smysl dává umisťovat uchazeče do příslušného kraje nebo města. Variantou je vytvořit si vlastní číselník regionů dle cílových zaměstnavatelů (a jejich poboček).

  Lokace je možné upravovat nebo přidávat také pomocí Win klientského rozhraní pod Nastavení > ISP Directory > Root > Organization Folders > Administration > Translate Administration > Countries, regions, cities and zips.

  Nastaveni-regiony-menu.png

  Nastavení konkrétní země vyžaduje doplnit NUT (dvoupísmenná ISO zkratka země), jazyku. Prioritou je možné ovlivnit pořadí dané položky číselníku (země) v seznamu - vyšší číslo bude nahoře. Phone prefix se zatím nevyužívá.

  Nastaveni-regiony.png

  Nastavení číselníků pro Vhodnou pozici

  Vhodná pozice je určena ze třech částí:

  1. Obor práce (Job Field / Branch)
  2. Pozice (Position)

  Číselníky nastavíte pomocí Win administračního rozhraní Nastavení > ISP Directory > Root > Organization Folders > Administration > Recruitment Administration > Branches (nebo Position Branches). Samotný číselník Pozic je ten samý, který je v nastavení číselníků kontaktů. Číselník obor práce je specifický pro Recruitment (nezaměňujte za obory firem, který pochází z kontaktů).

  Nastaveni-position-branch-menu.png

  Jelikož Job Field/Obor práce (ve Win rozhraní "Branch") je ve vazbě na číselník Position/Pozice, je nutné provést ještě párování mezi pozicemi o obory práce.

  Nastaveni-position-branch.png

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Pages that link here
  Page statistics
  6549 view(s), 13 edit(s), and 9593 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.