Was this page helpful?

Atollon Lagoon Standard

  Table of contents
  1. 1. Obecné funkce
   1. 1.1. Přihlášení do aplikace
    1. 1.1.1. Přihlašovací obrazovka
     1. 1.1.1.1. Zabezpečení komunikace
    2. 1.1.2. Změna hesla
   2. 1.2. Klient MS Windows
   3. 1.3. Spouštění aplikací
    1. 1.3.1. Application Launcher
   4. 1.4. Dashboard / Uvítací panel
   5. 1.5. Boční panel
   6. 1.6. Lišta nástrojů
  2. 2. Průzkumník
   1. 2.1. Základní popis
    1. 2.1.1. Procházení složkami v Průzkumníku
    2. 2.1.2. Vyhledávání a filtrování v Průzkumníku
   2. 2.2. Zakládání složek v Průzkumníku
    1. 2.2.1. Nová složka
   3. 2.3. Práce se složkami v Průzkumníkovi
    1. 2.3.1. Přejmenování složky
    2. 2.3.2. Smazání složky
    3. 2.3.3. Přesunutí složky
   4. 2.4. Práce s projekty v Průzkumníkovi
    1. 2.4.1. Založení nového projektu
  3. 3. Projekty a složky
   1. 3.1. Přehled projektů
   2. 3.2. Založení nového projektu
    1. 3.2.1. Výběr (šablony) projektu
    2. 3.2.2. Průvodce založením projektu - výběr kontaktu
    3. 3.2.3. Průvodce založením projektu - detaily kontaktu
    4. 3.2.4. Průvodce založením projektu - detaily projektu
   3. 3.3. Hromadný e-mail nad projekty
    1. 3.3.1. Výběr projektů pro obeslání
    2. 3.3.2. Přehled obesílaných kontaktů
  4. 4. Kalendář
   1. 4.1. Video průvodce
    1. 4.1.1. Kalendář a plánování schůzek
   2. 4.2. Kalendář obecně
    1. 4.2.1. Pohodlné plánování času
    2. 4.2.2. Události vs. úkoly
    3. 4.2.3. Tabulkový přehled událostí
   3. 4.3. Kalendář klienta / projektu
    1. 4.3.1. Kalendář kolegy / kolegů
   4. 4.4. Plánování události / schůzky
    1. 4.4.1. Událost
     1. 4.4.1.1. Naplánování události
     2. 4.4.1.2. Pozvání účastníků
     3. 4.4.1.3. Rezervace prostředků (místností, automobilů, apod.)
   5. 4.5. Vykazování práce vs. kalendář
    1. 4.5.1. Automatické vykazování práce
   6. 4.6. Sjednání schůzky nebo prezentace a zápis z jednání
    1. 4.6.1. Zadání události do kalendáře
    2. 4.6.2. Nastavení událost a přiřazení k obchodnímu případu
    3. 4.6.3. Po prezentaci zadejte zápis z jednání
  5. 5. Úkoly
   1. 5.1. Úkoly obecně
    1. 5.1.1. Abyste na nic nezapomněli
    2. 5.1.2. Přehled úkolů k řešení
    3. 5.1.3. Sledované úkoly
    4. 5.1.4. Ostatní
    5. 5.1.5. Přehled úkolů pro klienta / k projektu
    6. 5.1.6. Panel úkoly na pracovní ploše
   2. 5.2. Přiřazování úkolů
    1. 5.2.1. Nový úkol
     1. 5.2.1.1. Atributy úkolu
    2. 5.2.2. Přílohy k úkolům
    3. 5.2.3. Komunikace k úkolům
    4. 5.2.4. Upozornění na úkoly e-mailem
   3. 5.3. Hromadné změny v úkolech
   4. 5.4. Vykazování práce z úkolů
    1. 5.4.1. Ruční zadání výkazu práce k úkolu
    2. 5.4.2. Výkaz práce z úkolu pomocí time trackeru
   5. 5.5. Pokročilé nastavení úkolů
    1. 5.5.1. Šablony úkolů
    2. 5.5.2. Kontrolní soupisy
    3. 5.5.3. Workflow úkolů
    4. 5.5.4. Úkoly generované na základě workflow akcí
  6. 6. Komunikace
   1. 6.1. Video průvodce
    1. 6.1.1. Komunikace a e-maily
    2. 6.1.2. Komunikace a delegování požadavků
   2. 6.2. O poště a komunikaci
    1. 6.2.1. Podporované komunikační kanály
    2. 6.2.2. Základní popis
    3. 6.2.3. Třídění pošty
     1. 6.2.3.1. Pravidla pro třídění e-mailů
     2. 6.2.3.2. Zobrazování komunikace v kontextech
     3. 6.2.3.3. Zobrazování komunikace na kampaních
     4. 6.2.3.4. Zobrazování komunikace v mailboxu uživatele
    4. 6.2.4. Typy zpráv
    5. 6.2.5. Poštovní schránky
    6. 6.2.6. Identity zasilatele
    7. 6.2.7. Zabezpečení přístupu ke zprávám
   3. 6.3. Zasílání pošty, komunikování
    1. 6.3.1. Nová zpráva
    2. 6.3.2. Řazení odchozích zpráv
    3. 6.3.3. Nová zpráva zasílaná z projektu / složky (kontextu)
    4. 6.3.4. Řazení příchozích zpráv
    5. 6.3.5. Odpovědi
    6. 6.3.6. Přikládání příloh
    7. 6.3.7. Zjišťování nových zpráv
   4. 6.4. Archivace pošty
    1. 6.4.1. Pošta ukládaná ve složkách, na projektech
    2. 6.4.2. Pošta v univerzálním inboxu
    3. 6.4.3. Mazání pošty
   5. 6.5. Anti-spam
    1. 6.5.1. Obecně
    2. 6.5.2. Označení zprávy jako spam
    3. 6.5.3. Nastavení filtru pro mazání / přesun spamových zpráv
   6. 6.6. Anti-vir
    1. 6.6.1. Obecně
  7. 7. Kontakty
   1. 7.1. Kontakty obecně
    1. 7.1.1. Vyhledávání kontaktů
   2. 7.2. Zakládání kontaktů
    1. 7.2.1. Založení kontaktu - firmy
    2. 7.2.2. Založení kontaktu - osoby
     1. 7.2.2.1. Založení kontaktu - osoby (podrobně)
   3. 7.3. Vztahy kontaktů
    1. 7.3.1. Vztahy osoba - firma
    2. 7.3.2. Vztahy firma - firma
    3. 7.3.3. Vztahy osoba - osoba
   4. 7.4. Export/Import kontaktů
    1. 7.4.1. Import kontaktů
    2. 7.4.2. Export kontaktů
  8. 8. Dokumenty
   1. 8.1. Dokumenty obecně
    1. 8.1.1. Podporované typy dokumentů
   2. 8.2. Práce s dokumenty
    1. 8.2.1. Rychlé vyhledávání v obsahu dokumentů
    2. 8.2.2. Práva k dokumentům
    3. 8.2.3. Popis a kategorizace dokumentů
    4. 8.2.4. Verzování dokumentů
    5. 8.2.5. Mazání dokumentů
   3. 8.3. Nahrávání dokumentů
    1. 8.3.1. Vložení dokumentu pomocí webové aplikace
  9. 9. Výkazy práce a výdajů
   1. 9.1. Video průvodci
    1. 9.1.1. Zadávání výkazů práce
    2. 9.1.2. Nastavení automatického oceňování výkazů práce
    3. 9.1.3. Webinář k fakturaci práce
   2. 9.2. Zadávání výkazů práce
    1. 9.2.1. Volná editace výkazů práce
    2. 9.2.2. Potvrzení výkazů
    3. 9.2.3. Zadávání výkazů z projektu
    4. 9.2.4. Zadávání výkazů práce z úkolů
    5. 9.2.5. Výkaz práce pomocí stopek
    6. 9.2.6. Pokročilé výkazy práce
   3. 9.3. Zadávání výdajů
    1. 9.3.1. Výdaje obecně
    2. 9.3.2. Nový výdaj
    3. 9.3.3. Vyúčtování výdajů klientovi
   4. 9.4. Rychlé reporty výkazů práce
    1. 9.4.1. Filtrování ve výkazech
    2. 9.4.2. Seskupování záznamů
   5. 9.5. Schvalování výkazů práce
    1. 9.5.1. Potvrzování výkazů
    2. 9.5.2. Schvalování výkazů
    3. 9.5.3. Fakturace výkazů práce (přenos do podkladů k fakturaci)
   6. 9.6. Nastavení výkazů práce
  10. 10. Hromadná korespondence
    1. 10.1.1. Hromadné e-mailové zprávy
     1. 10.1.1.1. a) Běžná e-mailová zpráva
     2. 10.1.1.2. b) Hromadný e-mail
     3. 10.1.1.3. c) Kampaň
    2. 10.1.2. Hromadné SMS zprávy
    3. 10.1.3. Hromadné dopisy
   1. 10.2. Výběr příjemců hromadné pošty
    1. 10.2.1. Výběr příjemců z kontaktů
    2. 10.2.2. Výběr příjemců ze sestav
     1. 10.2.2.1. a) Zaměstnanci/osoby u klientů
     2. 10.2.2.2. b) Klienti - fyzické osoby
     3. 10.2.2.3. c) Kontaktní osoby na projektech
     4. 10.2.2.4. d) Kontaktní osoby na kampaních
    3. 10.2.3. Výběr příjemců z projektů
   2. 10.3. Zasílání hromadných e-mailů
    1. 10.3.1. Výběr skupiny kontaktů
    2. 10.3.2. Kontrola kontaktů
    3. 10.3.3. Nastavení hromadného e-mailu
     1. 10.3.3.1. Volba šablony
     2. 10.3.3.2. Vytvoření nové šablony
     3. 10.3.3.3. Výběr identity zasilatele
     4. 10.3.3.4. Výběr složky pro uložení zpráv
     5. 10.3.3.5. Vyloučení kontaktů ze zasílání
    4. 10.3.4. Úprava zpráv před odesláním
    5. 10.3.5. Souhrn a konečné zaslání zpráv
  11. 11. Sestavy
   1. 11.1. Kde najít sestavy?
   2. 11.2. Otevření skupiny a výběr sestavy
   3. 11.3. Úprava filtrovacích kritérií
   4. 11.4. Výstup sestavy
   5. 11.5. Práce s výstupem sestavy
    1. 11.5.1. Export
    2. 11.5.2. Hromadná pošta
    3. 11.5.3. Hromadná změna odpovědné osoby složky / projektu
    4. 11.5.4. Hromadná změna stavu složky / projektu
   6. 11.6. Agregační funkce / Seskupení výsledků
   7. 11.7. Výstup po agregaci / seskupení
   8. 11.8. Přidání výstupu sestavy do panelu

   

  lagoon.png

   

  Uživatelský manuál

  ATOLLON LAGOON STANDARD

  Uživatelská dokumentace Atollon Lagoon StandardAktuální verzi manuálu naleznete na wiki Atollonu (zde si též můžete manuál vytisknout do PDF)

  http://wiki.atollon.com/lang-cs/uzivatelsky-manual/01-dle-produktu/Atollon_Lagoon_Standard

   

   

  1. 1. Obecné funkce
   1. 1.1. Přihlášení do aplikace
    1. 1.1.1. Přihlašovací obrazovka
     1. 1.1.1.1. Zabezpečení komunikace
    2. 1.1.2. Změna hesla
   2. 1.2. Klient MS Windows
   3. 1.3. Spouštění aplikací
    1. 1.3.1. Application Launcher
   4. 1.4. Dashboard / Uvítací panel
   5. 1.5. Boční panel
   6. 1.6. Lišta nástrojů
  2. 2. Průzkumník
   1. 2.1. Základní popis
    1. 2.1.1. Procházení složkami v Průzkumníku
    2. 2.1.2. Vyhledávání a filtrování v Průzkumníku
   2. 2.2. Zakládání složek v Průzkumníku
    1. 2.2.1. Nová složka
   3. 2.3. Práce se složkami v Průzkumníkovi
    1. 2.3.1. Přejmenování složky
    2. 2.3.2. Smazání složky
    3. 2.3.3. Přesunutí složky
   4. 2.4. Práce s projekty v Průzkumníkovi
    1. 2.4.1. Založení nového projektu
  3. 3. Projekty a složky
   1. 3.1. Přehled projektů
   2. 3.2. Založení nového projektu
    1. 3.2.1. Výběr (šablony) projektu
    2. 3.2.2. Průvodce založením projektu - výběr kontaktu
    3. 3.2.3. Průvodce založením projektu - detaily kontaktu
    4. 3.2.4. Průvodce založením projektu - detaily projektu
   3. 3.3. Hromadný e-mail nad projekty
    1. 3.3.1. Výběr projektů pro obeslání
    2. 3.3.2. Přehled obesílaných kontaktů
  4. 4. Kalendář
   1. 4.1. Video průvodce
    1. 4.1.1. Kalendář a plánování schůzek
   2. 4.2. Kalendář obecně
    1. 4.2.1. Pohodlné plánování času
    2. 4.2.2. Události vs. úkoly
    3. 4.2.3. Tabulkový přehled událostí
   3. 4.3. Kalendář klienta / projektu
    1. 4.3.1. Kalendář kolegy / kolegů
   4. 4.4. Plánování události / schůzky
    1. 4.4.1. Událost
     1. 4.4.1.1. Naplánování události
     2. 4.4.1.2. Pozvání účastníků
     3. 4.4.1.3. Rezervace prostředků (místností, automobilů, apod.)
   5. 4.5. Vykazování práce vs. kalendář
    1. 4.5.1. Automatické vykazování práce
   6. 4.6. Sjednání schůzky nebo prezentace a zápis z jednání
    1. 4.6.1. Zadání události do kalendáře
    2. 4.6.2. Nastavení událost a přiřazení k obchodnímu případu
    3. 4.6.3. Po prezentaci zadejte zápis z jednání
  5. 5. Úkoly
   1. 5.1. Úkoly obecně
    1. 5.1.1. Abyste na nic nezapomněli
    2. 5.1.2. Přehled úkolů k řešení
    3. 5.1.3. Sledované úkoly
    4. 5.1.4. Ostatní
    5. 5.1.5. Přehled úkolů pro klienta / k projektu
    6. 5.1.6. Panel úkoly na pracovní ploše
   2. 5.2. Přiřazování úkolů
    1. 5.2.1. Nový úkol
     1. 5.2.1.1. Atributy úkolu
    2. 5.2.2. Přílohy k úkolům
    3. 5.2.3. Komunikace k úkolům
    4. 5.2.4. Upozornění na úkoly e-mailem
   3. 5.3. Hromadné změny v úkolech
   4. 5.4. Vykazování práce z úkolů
    1. 5.4.1. Ruční zadání výkazu práce k úkolu
    2. 5.4.2. Výkaz práce z úkolu pomocí time trackeru
   5. 5.5. Pokročilé nastavení úkolů
    1. 5.5.1. Šablony úkolů
    2. 5.5.2. Kontrolní soupisy
    3. 5.5.3. Workflow úkolů
    4. 5.5.4. Úkoly generované na základě workflow akcí
  6. 6. Komunikace
   1. 6.1. Video průvodce
    1. 6.1.1. Komunikace a e-maily
    2. 6.1.2. Komunikace a delegování požadavků
   2. 6.2. O poště a komunikaci
    1. 6.2.1. Podporované komunikační kanály
    2. 6.2.2. Základní popis
    3. 6.2.3. Třídění pošty
     1. 6.2.3.1. Pravidla pro třídění e-mailů
     2. 6.2.3.2. Zobrazování komunikace v kontextech
     3. 6.2.3.3. Zobrazování komunikace na kampaních
     4. 6.2.3.4. Zobrazování komunikace v mailboxu uživatele
    4. 6.2.4. Typy zpráv
    5. 6.2.5. Poštovní schránky
    6. 6.2.6. Identity zasilatele
    7. 6.2.7. Zabezpečení přístupu ke zprávám
   3. 6.3. Zasílání pošty, komunikování
    1. 6.3.1. Nová zpráva
    2. 6.3.2. Řazení odchozích zpráv
    3. 6.3.3. Nová zpráva zasílaná z projektu / složky (kontextu)
    4. 6.3.4. Řazení příchozích zpráv
    5. 6.3.5. Odpovědi
    6. 6.3.6. Přikládání příloh
    7. 6.3.7. Zjišťování nových zpráv
   4. 6.4. Archivace pošty
    1. 6.4.1. Pošta ukládaná ve složkách, na projektech
    2. 6.4.2. Pošta v univerzálním inboxu
    3. 6.4.3. Mazání pošty
   5. 6.5. Anti-spam
    1. 6.5.1. Obecně
    2. 6.5.2. Označení zprávy jako spam
    3. 6.5.3. Nastavení filtru pro mazání / přesun spamových zpráv
   6. 6.6. Anti-vir
    1. 6.6.1. Obecně
  7. 7. Kontakty
   1. 7.1. Kontakty obecně
    1. 7.1.1. Vyhledávání kontaktů
   2. 7.2. Zakládání kontaktů
    1. 7.2.1. Založení kontaktu - firmy
    2. 7.2.2. Založení kontaktu - osoby
     1. 7.2.2.1. Založení kontaktu - osoby (podrobně)
   3. 7.3. Vztahy kontaktů
    1. 7.3.1. Vztahy osoba - firma
    2. 7.3.2. Vztahy firma - firma
    3. 7.3.3. Vztahy osoba - osoba
   4. 7.4. Export/Import kontaktů
    1. 7.4.1. Import kontaktů
    2. 7.4.2. Export kontaktů
  8. 8. Dokumenty
   1. 8.1. Dokumenty obecně
    1. 8.1.1. Podporované typy dokumentů
   2. 8.2. Práce s dokumenty
    1. 8.2.1. Rychlé vyhledávání v obsahu dokumentů
    2. 8.2.2. Práva k dokumentům
    3. 8.2.3. Popis a kategorizace dokumentů
    4. 8.2.4. Verzování dokumentů
    5. 8.2.5. Mazání dokumentů
   3. 8.3. Nahrávání dokumentů
    1. 8.3.1. Vložení dokumentu pomocí webové aplikace
  9. 9. Výkazy práce a výdajů
   1. 9.1. Video průvodci
    1. 9.1.1. Zadávání výkazů práce
    2. 9.1.2. Nastavení automatického oceňování výkazů práce
    3. 9.1.3. Webinář k fakturaci práce
   2. 9.2. Zadávání výkazů práce
    1. 9.2.1. Volná editace výkazů práce
    2. 9.2.2. Potvrzení výkazů
    3. 9.2.3. Zadávání výkazů z projektu
    4. 9.2.4. Zadávání výkazů práce z úkolů
    5. 9.2.5. Výkaz práce pomocí stopek
    6. 9.2.6. Pokročilé výkazy práce
   3. 9.3. Zadávání výdajů
    1. 9.3.1. Výdaje obecně
    2. 9.3.2. Nový výdaj
    3. 9.3.3. Vyúčtování výdajů klientovi
   4. 9.4. Rychlé reporty výkazů práce
    1. 9.4.1. Filtrování ve výkazech
    2. 9.4.2. Seskupování záznamů
   5. 9.5. Schvalování výkazů práce
    1. 9.5.1. Potvrzování výkazů
    2. 9.5.2. Schvalování výkazů
    3. 9.5.3. Fakturace výkazů práce (přenos do podkladů k fakturaci)
   6. 9.6. Nastavení výkazů práce
  10. 10. Hromadná korespondence
    1. 10.1.1. Hromadné e-mailové zprávy
     1. 10.1.1.1. a) Běžná e-mailová zpráva
     2. 10.1.1.2. b) Hromadný e-mail
     3. 10.1.1.3. c) Kampaň
    2. 10.1.2. Hromadné SMS zprávy
    3. 10.1.3. Hromadné dopisy
   1. 10.2. Výběr příjemců hromadné pošty
    1. 10.2.1. Výběr příjemců z kontaktů
    2. 10.2.2. Výběr příjemců ze sestav
     1. 10.2.2.1. a) Zaměstnanci/osoby u klientů
     2. 10.2.2.2. b) Klienti - fyzické osoby
     3. 10.2.2.3. c) Kontaktní osoby na projektech
     4. 10.2.2.4. d) Kontaktní osoby na kampaních
    3. 10.2.3. Výběr příjemců z projektů
   2. 10.3. Zasílání hromadných e-mailů
    1. 10.3.1. Výběr skupiny kontaktů
    2. 10.3.2. Kontrola kontaktů
    3. 10.3.3. Nastavení hromadného e-mailu
     1. 10.3.3.1. Volba šablony
     2. 10.3.3.2. Vytvoření nové šablony
     3. 10.3.3.3. Výběr identity zasilatele
     4. 10.3.3.4. Výběr složky pro uložení zpráv
     5. 10.3.3.5. Vyloučení kontaktů ze zasílání
    4. 10.3.4. Úprava zpráv před odesláním
    5. 10.3.5. Souhrn a konečné zaslání zpráv
  11. 11. Sestavy
   1. 11.1. Kde najít sestavy?
   2. 11.2. Otevření skupiny a výběr sestavy
   3. 11.3. Úprava filtrovacích kritérií
   4. 11.4. Výstup sestavy
   5. 11.5. Práce s výstupem sestavy
    1. 11.5.1. Export
    2. 11.5.2. Hromadná pošta
    3. 11.5.3. Hromadná změna odpovědné osoby složky / projektu
    4. 11.5.4. Hromadná změna stavu složky / projektu
   6. 11.6. Agregační funkce / Seskupení výsledků
   7. 11.7. Výstup po agregaci / seskupení
   8. 11.8. Přidání výstupu sestavy do panelu

   

  Obecné funkce

  Přihlášení do aplikace

  Přihlašovací obrazovka

  Uživatel se do systému přihlašuje pomocí jména a hesla. Po zadání webové adresy, např. https://demo-crm.atollon.com/ uživatel zadává jméno a heslo, čímž se přihlásí do systému.

  atollon-lagoon-login.png

  • Username = jméno uživatele
  • Password = heslo uživatele

  Před přihlášením zvolte jazyk rozhraní / přepněte na češtinu. Na vašem počítači si to systém již příšte bude pamatovat.

  Zabezpečení komunikace

  V průběhu zadávání hesla je již uživatel připojen prostřednictvím protokolu HTTPS, který šifruje veškerou komunikaci mezi klientem (webový prohlížeč) a serverem. Přihlašovací obrazovka umožňuje uložit si heslo, nicméně tuto volbu používejte pouze na vlastním, zabezpečeném počítači.

  Změna hesla

  Po přihlášení do aplikace je možné změnit si heslo v menu aplikace pod vlastním uživatelským jménem. Zde je možné se i z aplikace odhlásit. Správce systému vás může též ke změně hesla vyzvat.

  atollon-lagoon-change-pass.png

  Přihlášení do aplikace pro administraci

  Klient MS Windows

  Aplikace MS Windows je plnohodnotným klientem, z velké míry kompatibilním s webovým rozhraním (tedy data zadaná MS Windows klientem jsou plně zpracovatelná prostřednictvím webového rozhraní). Aplikace MS Windows je využívána zejména pro účely konfigurace systému - např. tvorbu číselníků, administraci práv, tvorbu sestav, návrh formulářů, apod.

  Pro přihlášení do systému prostřednictvím aplikace MS Windows je nutné lokálně instalovat aplikaci, kterou Atollon poskytuje formou instalačního souboru. Aplikace se připojuje na zabezpečený (SSL) port serveru (záložka Advanced). Veškerá komunikace je šifrovaná. Pro připojení k serveru prostřednictvím MS Windows klienta je potřebné povolit SSL port na serveru a případně i na lokální síti (za předpokladu, že mezi klientem a serverem je více firewallů.

  Spouštění aplikací

  Application Launcher

  Aplikace v prostředí Atollon Lagoon je možné spouštět prostřednictvím aplikace Application Launcher, která zobrazuje dostupné ikonky nahraných aplikací

  Klikněte na ikonku Atollon pro spuštění Application Launcheru a dostanete seznam dostupných aplikací, které můžete spouštět. Spuštěné aplikace a okna aplikací se zobrazují na liště spouštěných aplikací, kde je možné je otevřít po předchozí minimalizaci nebo schování v pozadí.

  atollon-lagoon-launcher.png

  Ozubené kolo vpravo dole umožňuje (za předpokladu, že k tomu máte oprávnění) přidat nebo odebrat zobrazované aplikace.

  Dashboard / Uvítací panel

  Atollon Lagoon umožňuje konfigurovat panel na úvodní / uvítací pracovní ploše. Panel může mít více záložek, vy si můžete své vlastní záložky vytvořit sami. Proč? Např. proto, že se chcete přehledně / na jedné stránce dozvědět vše o tom, co vás daný den čeká.

  atollon-lagoon-dashboard.png

  1. Nový... umožňuje vytvoření nové záložky pro vkládání komponent
  2. (+) umožňuje přidání komponent na vybranou pracovní plochu (tažením myši na vybrané místo)
  3. (o) ikonka ozubeného kola umožňuje dále upravit vloženou komponentu

  Boční panel

  Zde uvidíte veškeré notifikace systému.

  atollon-lagoon-sidebar.png

  1. Ikonka zcela vpravo nahoře umožňuje skrýt boční panel (na menších monitorech zabírá potřebné místo na práci)
  2. Kalendář zobrazuje dnešní nebo zítřejší události (schůzky, apod.)
  3. Přehled aktuálních úkolů nebo indikace úkolů po termínu
  4. Indikace nových zpráv
  5. Time Tracker - přetáhněte sem úkol a spočítejte, kolik na něm trávíte času (výsledek se zapíše do výkazů práce)

  Lišta nástrojů

  V horní části aplikace najdete seznam ikonek / funkcí systému. Umožní vám rychlejší přístup k vybraným funkcím jednotlivých modulů systému. V nástrojové liště se též zobrazují veškerá otevřená okna jednotlivých modulů.

  atollon-lagoon-toolbar.png

   

  Průzkumník

  Základní popis

  Průzkumník poskytuje uživateli přístup ke složkám systému ve stromové hieararchii, umožňuje složky a projekty nebo aktivity zakládat a vybrané i mazat nebo přesouvat. V souvislosti s Průzkumníkem hovoříme též o Kontextu. Kontext tvoří jednotlivé složky stromové hierarchie. Do Kontextu (tedy libovolné složky) je možné ukládat větštinu systémových dat (úkoly, události, komunikaci, dokumenty, faktury, apod.)

  Aplikace díky svému Kontextu, který je tvořen univerzálními složkami, disponuje unikátní vlastností, tedy že umožňuje soustředit veškerá data např. o projektu nebo klientovi na jedno centrální místo.

  pruzkumnik-overview.png

  1. Vyhledávání
  2. Vybraná složka
  3. Náhled na pod-složky
  4. Seznam projektů
  5. Konfigurované záložky

  Procházení složkami v Průzkumníku

  Je rozdíl, zda-li kliknete na složku v Průzkumníku 1x nebo 2x. Jedno kliknutí znamená získání náhledu na složku - neposouváte se ve stromu Průzkumníku o úroveň níže. Dvojí kliknutí na složku strom Průzkumníku přesune o úroveň níže - tedy namísto dosavadního seznamu složek se zobrazí např. přehled projektů vybraného klienta.

  Vyhledávání a filtrování v Průzkumníku

  V Průzkumníku lze vyhledávat pomocí názvu složky. Vždy je možné vyhledávat pouze v jedné úrovni stromu. Vyhledání napříč všemi složkami a projekty Průzkumníka je možné v globálním vyhlevávání (tlačítko lupy zcela vpravo nahoře).

  Filtrování v Průzkumníku je možné po kliknutí na tlačítko Filtr v nástrojové liště. K dispozici jsou filtry na základní stav složky nebo projektu (Počátek, Aktivní, Uzavřeno), případně odpovědnou osobu.

  finder-filter.png

  Zakládání složek v Průzkumníku

  Nová složka

  Složky se v Průzkumníku zakládají od kořenové složky dále ve stromové střuktuře. Stromová struktura je pružně definovatelná a nastavitelná. Průzkumník zobrazuje složky v první úrovni roztříděné dle jejich typu, např. Klient, Partner, Zaměstnanec nebo Interní složky, apod.

  Pokud chcete založit složku do kořenového adresáře, stačí vybrat jakýkoli typ složky v první úrovni stromu a kliknout na tlačítko + v Průzkumníku. Pokud chcete založit jakoukoli složku, projekt nebo milník (aktivitu) ve stromové struktuře, 2x klikněte na složku, do které chcete pod-složku založit a stiskněte na tlačítko Nový. Dialog pro zakládání složek vždy nabídne pouze seznam šablon nových složek povolených v dané složce stromu.

  pruzkumnik-nova-slozka.png

  Práce se složkami v Průzkumníkovi

  Přejmenování složky

  Přejmenovat složku lze po otevření karty složky, kontaktu, projektu nebo aktivity. V poli s názvem složky (projektu, apod.) změňte její název a uložte. Složky kontaktů jsou pojmenovány dle kontaktu automaticky, tedy stačí změnit název odpovídající společnosti nebo jméno osoby a název složky bude změněn.

  finder-adjust-folder.png

  Smazání složky

  Smazat lze složku pouze pokud nebyla doposud použitá. V případě, že složka obsahuje vybraná data, např. faktury, objednávky nebo dokumenty, nemůže být smazána. Odstraňte nejprve tato data a poté bude možné složku smazat. Složku je možné skrýt v Průzkumníku též nastavením Stavu složky. Stav změníte po otevření složky, změnou číselníku stavu kontaktu, projektu, aktivity, apod. (na formuláři vpravo nahoře). Pokud změníte stav na jakýkoli odpovídající stavu Uzavřeno (Zrušeno, Ztraceno, apod.), složka se nebude v Průzkumníkovi běžně zobrazovat.

  pruzkumnik-smazani-slozky.png

  Přesunutí složky

  Složky lze přesouvat do jiných složek. Volba Přesunout složku je dostupná také z tlačítka (>) před názvem složky. Projekty ani Aktivity přesouvat nelze. Přesouvat je lze pouze s celou složkou.

  Práce s projekty v Průzkumníkovi

  Založení nového projektu

  Projekty je prostřednictvím Průzkumníka snadné založit - pouze vyberte složku (kontaktu), do které chcete založit nový projekt, obchodní případ, apod. Seznam složek pro založení v rozbalovacím menu vlevo nahoře se vždy přizpůsobí vybranému typu složky a nabídne seznam projektů nebo složek k dispozici.

  pruzkumnik-nova-slozka.png

  1. Vyberte složku, ve které chcete projekt založit
  2. V případě, že máte k dispozici na výběr více různých typů projektu klikněte na (+)
  3. Vyberte projekt, který chcete založit

   

  Projekty a složky

  Přehled projektů

  Aplikace slouží k práci s projekty, složkami a aktivitami v jednoduché tabulkové struktuře.projects-folders-overview.png

  1. Výběr přednastaveného pohledu - veškeré vs. moje složky, projekty nebo aktivity.
  2. Výběr požadovaného typu složky, projektu nebo aktivity.
  3. Výběr požadovaného stavu složky, projektu nebo aktivity.
  4. Další filtrovací kritéria (datumy, jiní odpovědní uživatelé, apod.)

  Založení nového projektu

  Pomocí tlačítka pro založení nového projektu vyberte projekt, který chcete založit. Podle nastavení šablony projektu se otevře buď komplexní formulář (s výběrem kontaktu na firmu nebo osobu), případně se použije pouze jednoduchý formulář pro výběr projektu.

  Výběr (šablony) projektu

  project-new.png

  Průvodce založením projektu - výběr kontaktu

  V prvním kroku založení projektem je potřeba vybrat buď stávající, nebo založit nový kontakt. Dle nastavení kontextů si může uživatel určit, zda-li se zakládá / vybírá kontakt obchodní (firma + kontaktní osoba) nebo osobní (pouze kontaktní osoba/klient).

  project-wizard-new-1.png

  Průvodce založením projektu - detaily kontaktu

  project-wizard-new-2.png

  Ve druhém kroku je možné doplnit více údajů ke kartě klienta (firmy nebo osoby).

  Průvodce založením projektu - detaily projektu

  project-wizard-new-3.png

  V posledním kroku průvodce je možné doplnit více detailů k projektu, zejména též nastavit název projektu. Pokud nevyplníte referenční číslo projektu, systém nastaví číslo automaticky (v závislosti na jeho nastavení). Volitelně je možné nastavit výběr nadřízeného projektu, případně hospodářského střediska, apod.

  Hromadný e-mail nad projekty

  Aplikaci Projekty a složky je možné využít též pro zaslání hromadného e-mailu účastníkům projektů (jak interním, tak externím). Interní uživatelé jsou evidováni jako odpovědní uživatelé projektu. Na kartě projektu je možné evidovat též externí kontakty.

  Výběr projektů pro obeslání

  projekty-hromadny-mail.png

  1. Vyberte Veškeré/Moje projekty
  2. Vyberte typ projektu (pokud je třeba)
  3. Vyberte stav projektu (pokud je třeba)
  4. Označte projekty, které chcete obeslat
  5. Klikněte na tlačítko "Hromadná pošta", které otevře průvodce hromadnou korespondencí

  Přehled obesílaných kontaktů

  V dalším kroku aplikace zobrazí projekty, na kterých není uvedený externí kontakt.

  projekty-hromadny-mail-2.png

  Pokud je vše v pořádku, můžete otevřít průvodce hromadnou korespondencí.

   

  Kalendář

  Video průvodce

  Kalendář a plánování schůzek

  Get Adobe Flash player

  Kalendář obecně

  Pohodlné plánování časuscr_calendar.png

  Kalendář Atollonu umožňuje velmi uživatelsky komfortní plánování času. Plně podporuje práci s myší, poskytuje pohledy přes den, týden, měsíc a zároveň přes libovolný rozsah dnů (např. pracovní týden). Tím poskytne takový pohled na kalendářové události, jaký právě potřebujete. Kalendář umožňuje zobrazit více uživatelů najednou, kteří jsou odlišeni barvami v záhlaví události. Poskytuje pohled jak na krátké, tak i vícedenní události. Měřítko v kalendáři lze snadno měnit pomocí lupy v záhlaví. Události jsou odlišeny zároveň barevně podle typu.

  Události vs. úkoly

  Událost definuje přesné určení času, ve kterém se daná aktivita realizuje (např. práce na projektu od 9:00 do 11:00, schůzka s klientem, veletrh, dovolená, což jsou většinou vícedenní události, apod.). Úkol je zadání aktivity konkrétnímu uživateli systému s termínem a odhadem doby trvání dané aktivity, tedy např. "Připrav podklady pro schůzku do konce měsíce, nemělo by ti to trvat déle než 3 hodiny". Události potom mohou být vytvářeny na základě přidělených úkolů. Tedy např. rezervovat čas v kalendáři na přípravu podkladů před schůzkou. Tehdy již uživatel (nebo jeho projektový vedoucí) určuje, KDY se chce danému úkolu věnovat.

  Tabulkový přehled událostí

  Tento pohled je k dispozici typicky z pohledu na složku klienta, projekt nebo aktivitu. V určeném období (den, týden, měsíc nebo jiný rozsah) se zobrazují veškeré události, seřazené chronologicky. Textový přehled nabízí větší možnosti filtrování.

  calendar-text-view.png

  Kalendář klienta / projektu

  Kalendářové události je možné zobrazit ve vazbě na klienta a získat tak přehled o veškerých schůzkách nebo plánovaných činnostech pro klienta.Jedinou podmínkou je, že při zadávání nové události vyberete kontext události (tedy složku klienta nebo projektu).

  calendar-in-context.png

  Kalendář kolegy / kolegů

  Atollon umožňuje zobrazit (v závislosti na nastavení práv) kalendář jiného uživatele, případně i více uživatelů najednou. Rychlé zobrazení jiného kalendáře je možné přepnutím pohledu v rychlém filtru na uživatele na Ostatní. Stejně tak je možné vytvořit skupinu uživatelů a zobrazit kalendáře všech vybraných uživatelů najednou.

  calendar-other-user.png

  Plánování události / schůzky

  Událost

  Událost má svoje jasné časové ohraničení (v nějakém čase začíná a nějakém končí). Tím se liší od úkolů, které také mají svůj start a termín, nicméně úkol je možné realizovat kdykoli v definovaném časovém rozmezí. U události se očekává, že na ní bude účastník po celou plánovanou dobu.

  Naplánování události

  Otevřete kalendář, ve kterém přejděte na den, na který chcete naplánovat událost. Myší označte časový blok, na který chcete událost naplánovat. Klikněte na tlačítko Nový. Událost již bude mít přednastaveno časové rozmezí od .. do. Zbývá určit typ události (schůzka / práce na projektu / volno), název události, případně její popis. Pokud událost souvisí s nějakým projektem, obchodním případem nebo zákazníkem, vyberte též kontext a z něj složku, se kterou událost věcně souvísí.

  calendar-new-event.png

  Pozvání účastníků

  Pokud je událost plánována pro více účastníků, vyplňte v průběhu zápisu Nové události seznam účastníků. Účastníkům dojde pozvánka na událost. Pokud jí nezruší, bude rezervovat jejich čas v kalendáři. Tato vlastnost systému je k dispozici pouze v případě, že máte právo zapisovat do kalendáře účastníka.

  Účastníci mohou být jak interní (uživatelé systému), tak externí (kontakty). Výběr uživatelů (případně kontaktů) je snadný: probíhá kliknutím do volného pole (účastníci) a zahájením psaní jména člověka. Systém automaticky navrhuje jména dostupných lidí z databáze uživatelů nebo kontaktů.

  Pokud chcete upravit seznam účastníků, je možné se k události vrátit a jednotlivé uživatele z události odebrat nebo je opět přidat. Opět je nutné, aby účastník události měl příslušná oprávnění (na úpravu kalendáře uživatelů) nebo byl Organizátorem (vlastníkem) události.

  Rezervace prostředků (místností, automobilů, apod.)

  V průběhu plánování události je možné rezervovat prostředky. Prostředkem může být zasedací místnost, automobil, projektor nebo jiné omezené zdroje.

  Vykazování práce vs. kalendář

  Automatické vykazování práce

  Systém automaticky zakládá záznamy do výkazu práce na základě událostí, které právě proběhly v kalendáři. Vždy cca do 15 minut od skončení události najdete ve svých výkazech práce nepotvrzený záznam o proběhlé události. Záznam je možné potvrdit tak, že ho otevřete, upravíte případně popis a délku trvání události zapsané do výkazu a výkaz uložíte (tím se stane potvrzeným).

  Nepotvrzené výkazy práce nejdou do fakturace, tedy pokud má být daná schůzka fakturovaná klientovi, je nutné jí potvrdit.

   

  Sjednání schůzky nebo prezentace a zápis z jednání

  Níže uvedený průvodce aplikací Atollon Vám ukáže, jak v systému založit událost (prezentaci) a jak k ní přidat zápis z jednání.

  Zadání události do kalendáře

  =media_1333114907494.png

  1.) Otevřete kalendář a navigujte na den, ve kterém chcete založit novou událost
  2.) V čase, kam chcete umístit událost klikněte myší, nebo rovnou zatáhněte myší od začátku do konce události, abyste zároveň nastavili délku události

  Nastavení událost a přiřazení k obchodnímu případu

  =media_1333115099405.png

  1.) V Typu události nastavte, že se jedná o Prezentaci (bude se to hodit při hodnocení, kolik prezentací se Vám podařilo sjednat)
  2.) Doplňte předmět a místo konání události
  3.) Vyberte Kontext, ve kterém byste měl(a) dohledat klienta a obchodní případ, ke kterému se událost vztahuje
  4.) Doplňte případně účastníky, rezervujte zdroje
  5.) Uložte plán události

  Po prezentaci zadejte zápis z jednání

  =media_1333115351361.png

  Zápisy z jednání doporučujeme vytvářet formou poznámek typu "Zápis z jednání" k obchodnímu případu. Tak budou viditelné v celkové historii obchodního případu.

  1.) Zadejte název klienta, stiskněte Enter
  2.) Vyberte nalezeného klienta v Průzkumníku
  3.) Vyberte odpovídající projekt / obchodní případ
  4.) Vyberte záložku Komunikace
  5.) Založte novou zprávu typu "Zápis z jednání"

  Po otevření poznámkového bloku doplňte předmět zápisu z jednání a obsah, můžete též upozornit své kolegy a zápis uložit.

   

  Úkoly

  Úkoly obecně

  Abyste na nic nezapomněli

  Úkolovník slouží pro evidenci úkolů ve vazbě na projekty nebo zákazníky. Systém Atollonu za uživatele sleduje termíny, v případě že úkol není plněn včas, upozorňuje odpovědné osoby, aby nedošlo k prodlení. Úkoly je možné používat jak pro vlastní použití, tak pro plánování práce v rámci týmu.

  Přehled úkolů k řešení

  tasks-overview.png

  Základní aplikace s přehledem vlastních úkolů k řešení, umožňuje (tlačítka v pořadí zleva doprava):

  1. Založení nového úkolu (sobě nebo kolegům)
  2. Založení úkolu dle šablony
  3. Smazání úkolu (v závislosti na nastavení práv)
  4. Export úkolů
  5. Obnovit pohled / načíst aktuální data
  6. Filtrovat / upravit pohled (přidat nebo odebrat sloupce)
  7. Hromadné změny

  Sledované úkoly

  Pohled na sledované úkoly umožňuje zobrazit veškeré úkoly, které by měly být v mé pozornosti. Kromě mých úkolů jsou to též úkoly, kde jsem uveden jako supervisor nebo které jste vytvořili.

  Ostatní

  Tento pohled umožňuje vybrat pohled na úkoly ostatních uživatelů.

  Přehled úkolů pro klienta / k projektu

  Pokud jsou úkoly přiřazeny ke kontextu (na složku klienta, projektu nebo aktivity), je možné získat ucelený přehled všech úkolů pro daného klienta. Zařazení úkolů na kontext též pomáhá snadnějšímu vykazování práce.

  tasks-folder.png

  Panel úkoly na pracovní ploše

  Na pracovní plochu (dashboard) je možné vložit komponentu pro zobrazení svých úkolů.

  task-dashboard.png

  Přiřazování úkolů

  Nový úkol

  Úkol je možné zadávat jak pro vlastní účely, tak pro ostatní uživatele. K úkolům je možné přistupovat jak z centrální aplikace Úkoly, tak z karty Úkoly na projektech, milnících (aktivitách) nebo na složce klienta.

  Zadání nového úkolu je snadné. V Úkolech klikněte na tlačítko Nový, vyberte Typ práce (pro následnou identifikaci a vyúčtování), zaneste Název úkolu, vyberte začátek a termín úkolu, vyberte příjemce úkolu (v případě volby Pro ostatní).

  task-new.png

  Atributy úkolu
  Atribut Popis
  Typ práce Kategorizace úkolu pro další zpracování ve výkazech práce a fakturaci.
  Název úkolu Identifikace předmětu práce
  Start Indikuje dobu, ve které by se měl úkol ukazovat v přehledu úkolů řešitele
  Termín Indikuje okamžik, do kterého by měl být úkol splněn. V případě, že v danou dobu úkol splněn není, správce úkolu bude upozorněn o nesplnění.
  Řešitel(é) Jeden nebo více uživatelů systému, kteří plní daný úkol.
  Správce úkolu Jeden nebo více uživatelů systému, kteří dohlížejí na splnění úkolu a jsou o jeho (ne)plnění upozorňováni.
  Popis Textová informace k úkolu / zadání úkolu
  Priorita Číselník s fixními hodnotami: Nejnižší / Nižší / Normální / Vyšší / Nejvyšší
  Kontext Přiřazení úkolu ke složce nebo projektu, ke kterému věcně souvisí

  Přílohy k úkolům

  Úkol je možné doplnit odkazem na dokumenty uložené v knihovně dokumentů, případně nahrát soubor z lokálního disku. V takovém případě se úkol nahrává na stejnou složku, ve které je úkol definovaný (dle nastavení kontextu úkolu).

  task-attachments.png

  Komunikace k úkolům

  Úkoly je možné komentovat, přičemž veškerá komunikace k úkolu je automaticky přeposílána všem uživatelům úkolu (jak řešitelům, tak těm, co jsou uvedeni v Upozornění).

  task-comments.png

  Upozornění na úkoly e-mailem

  Jakýkoli komentář nebo změna v úkolu je pomocí notifikace odeslána interně (v rámci Atollon Lagoon) uživateli okamžitě. Pokud uživatel Atollon Lagoon nepoužívá systém primárně pro e-mailovou komunikaci, je možné upozornění na úkoly zasílat v souhrnném reportu na e-mailovou adresu uvedenou u uživatelského účtu.

  task-email-notify.png

  Úpravu uživatelského účtu může provést správce systému ve Volby a nastavení > Uživatelé

  Hromadné změny v úkolech

  Pro praktičtější správu množství úkolů máte k dispozici nástroj pro hromadné změny, který vám umožní jednorázově přesouvat úkoly na různé projekty, měnit řešitele úkolů (např. při absenci), priority řešení úkolů, apod.

  Po označení více úkolů (s Ctrl nebo Cmd a myší, případně kliknutím na první úkol a se Shiftem na poslední) klikněte na tlačítko hromadné změny.

  tasks-mass-change.png

  Vykazování práce z úkolů

  Úkoly usnadňují vyplňování výkazů práce. Nad připraveným úkolem ve vazbě na projekt je možné vykázat práci pouhým vyplněním doby trvání práce na úkolu.

  Ruční zadání výkazu práce k úkolu

  Otevřete úkol a klikněte na tlačítko "Převeď na mé výkazy práce..."

  tasks-to-timesheet.png

  Výkaz práce z úkolu pomocí time trackeru

  Atollon Lagoon pomáhá změřit čas uživatele strávený na úkolu. Jednoduše z kteréhokoli přehledu úkolů myší přetáhněte úkol na Time Tracker v bočním panelu. Time Tracker začne odpočítávat minuty strávené na úkolu. Time Tracker je možné pozastavit, taktéž je možné na něj přetáhnout jiný úkol a tím přerušit odpočet času na předchozím úkolu.

  tasks-time-tracker.png

  Pokročilé nastavení úkolů

  Šablony úkolů

  K úkolům je možné vytvořit libovolné množství šablon, které jsou k dispozici pro snadnější (případně i automatizované) zakládání úkolů různých typů. Šablony umožňují využívat rolí uživatelů v systému a např. přednastavit řešiltele úkolu odpovědnému uživateli za klienta / projekt, apod.

  Kontrolní soupisy

  Kontrolní soupisy je silný nástroj umožňující zvýšit kvalitu poskytovaných služeb tím, že jsou uživatelé "nuceni" vyplnit kontrolní soupis před uzavřením úkolu. Nejčastěji se s podobným přístupem setkáte při servisu svého automobilu, nicméně tento nástroj je možné využít při libovolné rutinní servisní činnosti.

  Workflow úkolů

  Workflow úkolů je aplikace v nastavení umožňující předpřipravit cestu, kterou se musí úkol vydat, než je možné ho označit za splnění. Správce systému může upravit pro jednotlivé typy úkolů závislosti stavů mezi sebou (tedy např. že ze stavu V procesu je nutné úkol změnit nejprve do stavu Ke kontrole, než ho někdo může označit za Uzavřený).

  Úkoly generované na základě workflow akcí

  Systémové Workflow Atollonu umožňuje pomocí šablon úkolů vytvářet úkoly automaticky, v závislosti na údálostech systému nebo v čase. Je možné např. při změně stavu projektu na "Smlouva" vytvořit seznam úkolů, které musí být při přípravě smlouvy splněny.

   

  Komunikace

  Video průvodce

  Komunikace a e-maily

  Get Adobe Flash player

  Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0HRZHEKv9JY

  Komunikace a delegování požadavků

  Get Adobe Flash player

  Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UyUnyFRE6Q8

  O poště a komunikaci

  Podporované komunikační kanály

  Atollon aktuálně podporuje následující komunikační nástroje a cesty:

  • E-mail
  • Interní zprávy (vnitrofiremní nástěnky, komunikace)
  • SMS
  • Fax (standardně pouze evidenčně)
  • Dopisy (standardně pouze evidenčně)
  • Telefonáty (více způsobů integrace)

  Základní popis

  Komunikační nástroje Atollonu tvoří ze systému plnohodnotný nástroj pro řízení interakcí mezi uživateli organizace a externími partnery. Veškeré typy zpráv mají určité společné vlastnosti, které zajišťují návaznost komunikace. Např. na příchozí e-mailovou zprávu je možné reagovat vnitrofiremní komunikací nebo zapojením libovolných kontaktů do komunikace prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv nebo telefonických hovorů, ze kterých se pořizuje zápis.

  Třídění pošty

  Systém zajišťuje správu jak osobní, tak sdílené komunikace. Uživatel získává vlastní univerzální inbox, do kterého se soustředí veškerá komunikace, která uživateli patří(jak vnitrofiremní, tak externí). Třídění nezařazené pošty je do velké míry ponecháno na rozhodnutí uživatele. Uživatel tak získává volbu, zda-li zprávu považuje za vhodnou ke sdílení, či nikoliv. Toto chování je možné změnit a redukovat tak funkci inboxu uživatele. V takovém případě je žádoucí, aby veškerá pošta v systému byla někam zatříděna (zejména na projekty).

  Pravidla pro třídění e-mailů

  Příchozí e-mailovou korespondenci je možné řadit na základě nastavitelných pravidel. Systém porovnává vstupní pole příchozích e-mailů (např. zasilatele, předmět, tělo zprávy, apod.) s pravidlem. Poté dle pravidla přesouvá poštu do vybraných složek.

  Zobrazování komunikace v kontextech

  Pošta v rámci systému Atollon disponuje možností zobrazovat veškerou komunikaci ze složek ve stromové struktuře, která vychází z Průzkumníka. Tímto způsobem je např. možné zobrazit veškerou poštu ve vazbě na vybraný kontakt a subjekt, včetně komunikace na projektech a aktivitách (milnících). Je jedno, zda-li se jedná o e-mail nebo interní diskuse.

  Zobrazování komunikace na kampaních

  V případě pohledu na kampaň (Nadřízený/Master projekt) je možné zobrazit veškerou komunikaci s účastníky kampaně. Reakce na zprávy tak lze okamžitě sledovat, měřit, zjišťovat úspěšnost kampaně, apod.

  Zobrazování komunikace v mailboxu uživatele

  Zde jsou tabulkově popsány pravidla pro zobrazování mailů.

  Messages_visibility.PNG

  Typy zpráv

  Systém umožňuje konfigurovat vlastní typy zpráv. Vnitrofiremní zprávu je tak možné rozšířit např. o zprávu typu "Zápis z jednání", apod. Využít je přitom možné libovolného fixního typu zprávy (e-mail, sms, notice, apod.).

  Poštovní schránky

  Uživatel může získat větší množství e-mailových adres přiřazením e-mailových stránek nebo aliasů k existující mailové schránce. Poštu lze přitom směřovat do libovolného mailboxu, příčemž např. každý projekt, klient nebo jiná složka má taktéž svou vlastní. Více o poštovních schránkách v sekci Správa systému .. Pošta .. Poštovní schránky.

  Identity zasilatele

  Při zasílání zprávy je možné změnit identitu zasilatele. Zasilatel se tak může identifikovat jiným jménem / názvem mailové schránky. Této vlastnosti se využívá též zejména v hromadné korespondenci. Systém podporuje rozličné identity, např. sdílené, typu "sales@company.com" nebo i osobní "ferda@company.com". Uživatelova výchozí identita se získává z poštovní schránky, kterou má uživatel nastavenu jako výchozí.

  Zabezpečení přístupu ke zprávám

  Zabezpečení přístupu je podobné, jako v případě Dokumentů. Systém umožňuje přístupová práva nastavit až na úroveň jednotlivé konkrétní zprávy. K nastavování práv pro přístup ke zprávě dochází při zařazení zprávy do složky (Inbox, osobní složky nebo firemní složky, projekty nebo aktivity). Zpráva automaticky získává (dědí) práva složky, do které je uložena. Pokud tedy uživatel nemá právo na zobrazení dat projektu, potom ani neuvidí komunikaci na tomto projektu. Dědění práv ze složky na zprávu je možné zakázat a zajistit tak možnost uživatele zobrazit projekt, nikoliv však komunikaci na projektu.

  Zasílání pošty, komunikování

  Nová zpráva

  Novou zprávu vytvoříte výběrem Typu zprávy v nástrojové liště aplikace Komunikace. Výběr Kontextu slouží pro zařazení zprávy na složku. Výběr příjemců systém usnadňuje automatickým dohledáním kontaktu z firemní databáze. Jednoduše klikněte do pole příjemců zprávy a začněte psát, systém příjemce dohledá. Jednotlivá pole příjemců se dohledávají z odlišných zdrojů dle zvoleného komunikačního kanálu:

  Komunikační kanál Popis
  Upozornění Zpráva mezi uživateli systému, výběr je prováděn z databáze kontaktů uživatelů. Odpovědní uživatelé za subjekt nebo projekt jsou do upozornění zařazeni automaticky. Internímu uživateli dorazí do jeho osobní pošty odkaz na zprávu, která je uložena v Kontextu. Pomocí upozornění se uživatel dostane přímo na původní zprávu, na kterou může rovnou reagovat. V takovém případě se další komunikace vztahuje stále ke stejnému předmětu a Kontextu, řazení se tedy provádí automaticky.
  Komu (e-mail) E-mailová zpráva, výběr je prováděn ze všech e-mailových adres kontaktní databáze. Pokud je vybrán v poli Komu interní uživatel, do jeho osobní schránky mu dorazí e-mail, který je však již kopií původního.
  Kopie (e-mail) E-mailová zpráva, výběr je prováděn ze všech e-mailových adres kontaktní databáze. Příjemci budou uvedeni v e-mailové zprávě v poli Cc.
  Slepá (e-mail) E-mailová zpráva, výběr je prováděn ze všech e-mailových adres kontaktní databáze. Příjemci nebudou uvedeni v e-mailové zprávě (slepá kopie).
  Tel. (sms) SMS zpráva, výběr ze všech mobilních čísel kontaktní databáze.
  Tel. (telefonát) Telefonní hovor, výběr ze všech telefonních a mobilních čísel kontaktní databáze.

  Řazení odchozích zpráv

  Systém se snaží vnést pořádek do komunikace členěním zpráv do Kontextů (tedy složek, projektů, aktivit, apod.). Zprávy je možné přímo z Kontextu zasílat, čímž je usnadněné jejich řazení. Pokud uživatel zasílá zprávu ze své osobní schránky, je vhodné vybrat Kontext ručně. Pokud Kontext vybrán není, zpráva je uložena jako odchozí, nicméně není sdílená a je uložena do univerzálního Inboxu (osobních zpráv) uživatele.

  Nová zpráva zasílaná z projektu / složky (kontextu)

  Jednoduše na kartě projektu, klienta nebo jiné složce vyberte záložku Komunikace. Na ní v rozbalovacím menu typ zprávy vyberte požadovaný komunikační kanál nebo klikněte na tlačítko s indikací typu zprávy (e-mail, sms, notifikace, apod.). Systém přednastaví kontext nové zprávy na aktuální, ze kterého je zasíláno.

  Řazení příchozích zpráv

  Systém automaticky řadí e-maily, které jsou reakcí na zaslané zprávy ze systému. Odpovědi na e-maily ze systému jsou tedy řazeny automaticky. Systém pro řazení externích zpráv používá řazení dle referenčních čísel v těle zprávy. Uživatelům tedy odpadá veškerá práce s řazením komunikace, k zařazení dochází pouze poprvé. Automaticky zařazená příchozí zpráva je indikována v došlé poště (Inboxu) jako odkaz na zprávu zařazenou v kontextu. Odkaz na zprávu je indikován červenou ikonkou. Smazáním odkazu z došlé pošty nedojde ke smazání původní (automaticky zařazené zprávy) ve složce.

  Zprávy je též možné zařadit ručně. Pokud zpráva do systému dorazí bez identifikátoru projektu nebo jako reakce na původní zprávu, je možné tuto příchozí zprávu přesunout na kartu projektu nebo složku klienta. Označte zprávy, které chcete přesunout a stiskněte tlačítko Přesun, případně pravým tlačítkem myši na zprávě zvolte v menu Přesun zpráv. Vyberte složku, kam chcete zprávu zařadit (pokud začnete psát, systém bude dohledávat složky ve vybrané úrovni Průzkumníku, 2x kliknutím na složku potvrdíte výběr).

  Message_line.PNG

  Odpovědi

  Na každé sdělení je možné odpovědět i jiným typem zprávy. Např. na komunikaci iniciovanou telefonicky je možné reagovat e-mailem, interním sdělením, SMS zprávou, apod. Veškerá komunikace a odpovědi jsou řazeny v tzv. komunikačních vláknech.

  Přikládání příloh

  K většině typům zpráv je možné přikládat přílohy. Ty je možné přikládat jak z lokálního nebo síťového disku, tak z úložiště na serveru - knihovny dokumentů. Při zasílání zprávy s přílohou z knihovny dokumentů je automaticky na serveru vytvořena kopie dokumentu, aby šlo zpětně dohledat, jaký dokument byl přesně příjemci zprávy zaslán. Přílohy jsou do systému vkládány formou odkazu na dokument v knihovně dokumentů. Díky tomu je možné (u známých typů dokumentů) dohledávat informace i v obsahu příloh zpráv.

  Zjišťování nových zpráv

  Systém automaticky kontroluje doručení nových zpráv. K obnovení dochází v nastaveném časovém intervalu, typicky do 3 minut (plánujeme zavedení push-notifikací, které umožní upozorňovat uživatele okamžitě). Pokud si uživatel přeje zjistit okamžitě nové zprávy, je možné pro obnovení seznamu zpráv kliknout na tlačítko Refresh. Je to první tlačítko na nástrojové liště aplikace Komunikace. Informace o nových zprávách v Inboxu je indikována v menu aplikace zobrazením počtu nových nepřečtených zpráv.

  Archivace pošty

  Pošta ukládaná ve složkách, na projektech

  Pokud jsou uživatelé pečliví a ukládají veškerou komunikaci ve složkách klientů, projektů nebo aktivit, není nutné poštu archivovat (ve smyslu přenášet mimo systém, do odděleného archivu). Systém umožňuje rychlý přístup ke komunikaci i v případě, že organizace uchovává poštu ve vazbě na zákazníka a jeho projekty po mnoho let. Prakticky systém zvládá i miliony záznamů v databázi komunikace.

  Pošta v univerzálním inboxu

  Poštu v inboxu doporučujeme pravidelně archivovat formou přenesení pošty do složek firemních (do kontextu). Pokud to není možné, potom je vhodné, aby si uživatel založil osobní složky, dostupné přímo v aplikaci Komunikace vlevo. Přenést vybrané zprávy do těchto složek lze pouhým výběrem a přesunutím pomocí myši. Je vhodné, aby si uživatel udržoval ve svém inboxu pořádek - tedy průběžně se zpráv z inboxu zbavoval přesunutím do jiných složek. Doporučuje se, aby uživatel nedržel ve svém inboxu více než 1000 zpráv. Systém samozřejmě zvládne zpracovávat více zpráv najednou, nicméně po delší době může dojít ke zpomalení uživatelovy práce s vlastními zprávami.

  Mazání pošty

  Pokud uživatel jakoukoli zprávu smaže, zpráva se nejprve přesouvá do koše, odkud je jí možné buď obnovit nebo natrvalo smazat. Systém automaticky natrvalo maže zprávy z koše po uplynutí 3 měsíců od data smazání.

  Anti-spam

  Obecně

  Systém na straně serveru disponuje integrací s technologií anti-spamových systémů. Součástí těchto systémů je proces učení, který pomáhá identifikaci potenciálních zpráv, které jsou spamem. Proces učení spočívá v identifikaci spamových zpráv uživateli systému, kteří by měli být (ideálně) seznámeni s funkcí označování zpráv jako spam. Jako spamové zprávy by měly být určeny pouze takové zprávy, které jsou zjevně nevyžádané, neadresné a vadné. Veškeré zprávy, které nejsou označeny (buď automaticky systémem nebo uživatelem) jako spam, jsou učícím systémem považovány jako nezávadné.

  Označení zprávy jako spam

  Systém se snaží rozpoznat vadné e-maily a ty označit jako spam. To je indikováno změnou předmětu zprávy, kde před původní předmět systém dopíše znaky: *****SPAM****. Taková zpráva bude s velkou pravděpodobností vadná a není vhodné otevírat přílohy takové zprávy. V průběhu učení se může stát, že systém označí jako spam i nezávadnou zprávu. V takovém případě označte zprávu jako nezávadnou. Na konkrétní zprávě pravým tlačítkem myši vyberte volbu Není SPAM. Systém vyřadí pro budoucí účely tento typ zpráv jako závadné.

  V případě, že se naopak systému nepodařilo rozpoznat jednoznačně vadnou zprávu, takovou zprávu označte a pravým tlačítkem myši vyberte volbu Označit jako SPAM. Takovou zprávu systém vloží do učícího systému na serveru a zároveň zprávu přesune do koše.

  Pokud do Inboxu uživatele chodí příliš spamových zpráv, je možné nastavit pravidlo třídění nad zprávami, označenými jako spam, na jejich mazání nebo přesun do jiné složky.

  Nastavení filtru pro mazání / přesun spamových zpráv

  Uživatel nad svým Inboxem může nastavit pravidla třídění zpráv. Jedním z takových pravidel může být smazání (případně přesun) zprávy, která v předmětu obsahuje řetězec *****SPAM****. Pravidla pro třídění zpráv je možné (dočasně pouze ve Windows klientovi) nastavit ve volbě Nastavení > Zprávy > Pravidla.

  Pravidlo zní: Jakoukoli zprávu s předmětem *****SPAM****, která dorazí do Inboxu, smaž (případně přesuň do složky XY).

  Anti-vir

  Obecně

  Antivirový systém není běžnou součástí nasazení systému (není v ceně). V případě zakoupení komerčního nástroje nebo implementace open-source řešení se anti-vir nasazuje jako filtr. Tedy ještě před tím, než zpráva dorazí do systému Atollonu je zkoumána anti-virem a dle nastavení je buď do systému poslána (v případě pozitivní identifikace viru) zpráva o nedoručení z důvodu viru, nebo je jednoduše zpráva pouze smazána automaticky.

  Systém sám o sobě není náchylný na napadení virem, jelikož v žádném případě nedochází ke spouštění kódu ze zasílaných zpráv nebo nahraných dokumentů. Pouhou osvětou uživatelů je možné zajistit bezproblémový chod řešení.

  Základní pravidlo zní: neotevírat přílohy zpráv, které pochází z neznámého zdroje.

   

  Kontakty

  Kontakty obecně

  Kontakty se v systému evidují odděleně pro osoby a firmy. Kontaktní informace (e-mail, telefon, web), adresy, obory, skupiny a jiné číselníky jsou plně konfigurovatelné, tedy je možné změnit jejich rozsah. Ke každému kontaktu je možné založit jednu nebo více složek, ve kterých je možné ukládat libovolná systémová data, včetně dokumentů, veškeré komunikace (e-maily, poznámky, sms zprávy, telefonáty, ...), úkolů, projektů, finančních dokumentů (faktury, objednávky, ...) a jiné. Složka kontaktu je dostupná z aplikace Průzkumník, včetně integrovaného detailu na veškeré aktivity související s kontaktem a jeho složkami.

  Vyhledávání kontaktů

  Kontakty je možné vyhledávat pomocí rychlého filtru. Stiskněte tlačítko vpravo nahoře a získáte volby pro vyhledávání v kontaktech. Pro pokročilejší vyhledávání kontaktů je možné využít buď Atollon Reporting nebo tvorbu pokročilého pohledu na kontakty, který umožňuje tvořit dotaz nad kontakty s využitím AND / OR kritérií. Pokročilé pohledy je možné tvořit pomocí MS Windows klienta v Nastavení - Vlastnosti - Pohledy.

  Zakládání kontaktů

  Založení kontaktu - firmy

  Při zakládání kontaktu na firmu je nutné vyplnit pouze pole Název, pokud není konfigurací systému nastaveno více polí. Systém kontroluje (dle konfigurace), zda-li není kontakt-firma v systému již založen, na základě duplicity IČ nebo názvu společnosti.

  Založení kontaktu - osoby

  Pro založení osoby je nutné vyplnit pouze příjmení. V případě, že osoba automaticky (dle výběru zakládané kontaktní složky - např. zaměstnanec / externí spolupracovník) získává do systému přístupová oprávnění, je vyžadováno vyplnění unikátní e-mailové adresy, která je následně použita pro identifikaci uživatele systému.

  Založení kontaktu - osoby (podrobně)
  1. Vyplňte celé jméno osoby. Kolonka Před jm. slouží pro tituly jako Ing., Dr. nebo Bc., kolonka Za jménem slouží pro tituly Phd., MBA, atd.
  2. Je-li to žádoucí, vyplňte kolonky Pohlaví, Stav, Datum narození a Upřednostňovaný jazyk dané osoby. Údaj o preferovaném jazyce je důležitý při hromadném odesílání e-mailů (výběr správného jazyka pro příslušnou zprávu).
  3. Kolonka Oslovení je využívána pro zasílání individuálních či jinak specifických pozdravů v hromadné elektronické poště. Kolonka Kategorie umožňuje kategorizaci osob podle jejich postavení ve firmě, např zaměstnanec, společník, manažer, atd.
  4. Typ kontaktu - po výběru typu kontaktu se zobrazí na formuláři pro zadávání nového kontaktu záložka (odpovídající názvu zvoleného typu), která může obsahovat povinná pole (např. středisko, různá pole z formuláře). Tato pole bude nutné vyplnit před založením subjektu.
  5. Kolonka Klíčová slova umožňuje specifikovat jakékoli označení/zařazení kontaktu nebo kategorii a usnadnit tak následné vyhledávání příslušného kontaktu podle těchto klíčových slov.
  6. Do kolonky Kontaktní adresa lze vepsat jednu nebo více adres, např, fakturační adresu, adresu sídla firmy, atd. Tyto adresy může uživatel editovat tak, že nejprve zvolí pod položkou Kontaktní adresy typ hledané adresy a potom vyplní adresní údaje do kolonek vpravo. Pokud je adresa definována u firmy, není již nutné ji znovu vyplňovat u osoby. Adresy je možné vyplňovat buď volnou textovou formou, nebo je možné vyplnit adresu s vazbou na číselníky Region, Město, PSČ a Země. Výhodou při vyplňování s vazbou na číselník je přesné regionální zařazení kontaktu pro budoucí analýzu. Toto přiřazení kontaktní adresy je možné provést vyplněním PSČ a výběrem z nabízeného číselníku. Program se pokusí nalézt odpovídající Město, Region a Zemi k danému PSČ. V případě, že je hledání úspěšné, potvrďte výběr kliknutím na příslušné PSČ a poté opakujte podobně pro Město, Region nebo Zemi (pokud tyto nebyly doplněny automaticky). Pokud je výběr v databízi regionů jednoznačný, do kontaktní adresy se již veškeré údaje (kromě ulice) doplní automaticky. V případě, že je kontaktní adresa mimo podporovanou databázi PSČ, např. v zahraničí, je možné zanechat adresu v čistě textové formě, nebo z číselníku vybrat pouze Zemi a ostatní údaje, jako Město a PSČ ponechat v textové podobě.
  7. Kontaktní spojení (e-mail, telefon, fax, apod.) umožňuje zapsání komentáře ke kontaktu (např. detaily sloužící k identifikaci kontaktního spojení). Vyberte primární kontaktní spojení v rámci dané kategorie (např. pouze jeden ze 2 e-malů je primárním). Pokud je např. vyplněno pouze jedno telefonní číslo, stává se automaticky primárním. Veškerá primární kontaktní spojení je možné zobrazovat přímo v aplikaci Kontakty nebo je použít pro hromadnou korespondenci a ve výstupech sestav.
  8. Kontaktní osoba může být přiřazena jedné nebo více Skupinám, a to zaškrtnutím, s možností dopsat ke skupině poznámku.
  9. Každá osoba může mít uloženy údaje o jednom či více Bankovních účtech.
  10. Na záložce Vztahy může uživatel uložit údaje o vztahu osoby ke kterékoliv firmě do kolonek Oddělení, Pozice, Datum od-do, včetně Popisu podrobností vztahu. Do poznámky se standardně vpisuje přesné znění pozice osoby u dané společnosti. U osob je též možné evidovat vztahy k jiným osobám. Pouze stiskněte tlačítko pro přidání nového vztahu a vyberte typ vztahu k této osobě (např. rodič, potomek, partner, apod.). Typ vztahu je povinným údajem. Na vztahy je možné vždy nahlížet z obou stran, tzn. definují se pouze jednou a jsou ihned k dispozici i u druhé osoby.

  Vztahy kontaktů

  Vztahy osoba - firma

  Tento vztah je základní, eviduje vztah mezi zaměstnavatelem (firmou) a zaměstnancem (osobou). Vztah je doplněn o detaily - pozice, oddělení a poznámka, přičemž pozice a oddělení jsou konfigurovatelnými číselníky a poznámka blíže specifikuje např. reálný název pozice zaměstnance ve společnosti. Vztahy kontaktů jsou doplněny též o platnost od .. do. Platnost vztahu mezi firmou a osobou pomáhá sledovat pohyb osoby mezi zaměstnavateli a zároveň pomáhá zjistit aktuální přehled stávajících pracovníků společností.

  Vztahy firma - firma

  Tyto vztahy pomáhají sledovat základní relace mezi společnostmi. Typy vztahů jsou konfigurovatelné, přičemž základním typem vztahu je buď rovnocenný vztah - např. partner / partner nebo vztah nerovnocenný - definovaný jako nadřízený / podřízený (např. matka / dceřinná firma).

  Vztahy osoba - osoba

  Účelem evidence těchto vztahů je potenciální získání obchodních případů na základě sledování osobních vztahů mezi zaměstnanci, obchodními partnery, rodinou, apod. Podobně jako u firem se vztahy dělí na rovnocenné (partneři, kamarádi) nebo vztahy nadřízenosti a podřízenosti (rodič / potomek).

  Export/Import kontaktů

  Import kontaktů

  Importy kontaktů je možné zajistit prostřednictvím klientského nástroje, který je k dispozici v prostředí MS Windows. Nástroj pro import kontaktů umožňuje párovat zdrojový soubor ve formátu CSV se systémovými poli.

  Export kontaktů

  Ze systému je možné také kontakty exportovat do souboru jednoduchými čtyřmi kroky:

  Atollon---Google-Chrome.png

  Po stisknutí tlačítka export se objeví následující dialog:

  Atollon---Google-Chrome-1.png

  1) vyberete druh souboru,

  2) vyberte kódování znaků (vyberte takové které nejvíce odpovídá exportovaným kontaktům, případně univerzální UTF-8)

  3) stiskněte "Exportovat". 

  Začnou se stahovat kontakty a po stažení bude vám nabídnut výsledný soubor. Vždy se exportují aktuálně vyfiltrované kontakty. 

  POZOR: Nedoporučuje se takto exportovat všechny kontakty ze systému pokud jich máte hodně (desítky či stovky tisíc a více). Takový export by trval velmi dlouho a pravděpodobně by spotřeboval velmi mnoho operační paměti vašeho počítače. 

  TIP: Po větším exportu se doporučuje obnovit záložku prohlížeče.

   

  Jestliže Vám chybí tlačítko "Exportovat" pak pravděpodobně nemáte nastavena práva na export dat. Tyto se dají nastavit v Nastavení->Uživatelé->dvojklik na vašeho uživatele->tlačítko "Pokročilé".

   

  Dokumenty

  Dokumenty obecně

  Systém umožňuje základní dva způsoby přístupu k dokumentům Atollonu. První volbou je webový přístup, případně přístup pomocí Windows klienta. Touto cestou je možné dokumenty do systému nahrávat a z něho stahovat, přičemž při čtení dokumentu je dočasně zpřístupněn soubor přímým přístupem k dokumentu. V závislosti na typu souboru je možné dokument číst i po částech (tzv. streaming souboru), což je výhodné zejména při čtení velkých souborů (textu, hudby nebo videa). V případě nahrávání souborů systém samozřejmě vždy nahrává celý soubor do úložiště systému.

  Dokumenty jsou touto formou dostupné odkudkoli, kde je možné se přihlásit k webové aplikaci.

  Atollon též poskytuje nástroj Atollon Virtual Drive, který umožňuje sdílet soubory prostřednictvím lokální sítě, případně prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení na internetu. Uživatel v tomto případě nepozná rozdíl mezi běžným přístupem ke sdíleným složkám na lokální síti, se soubory se pracuje přirozeně a je možné s nimi pracovat pomocí libovolné lokálně instalované aplikace (např. Total Commander, Internet Explorer, MS Word, MS Excel, veškeré grafické programy, apod.).

  Podporované typy dokumentů

  Systém Atollonu podporuje libovolné typy dokumentů pro účely úschovy i editace.

  Práce s dokumenty

  Rychlé vyhledávání v obsahu dokumentů

  Systém umožňuje vyhledávat dokumenty i v jejich obsahu. To zajišťuje indexováním obsahu známých typů souborů v databázi systému. Základními podporovanými formáty jsou běžné textové dokumenty, např. doc, html, xls, rtf nebo pdf. Tímto způsobem jsou rozpoznávány i přílohy e-mailů, ve kterých lze tedy vyhledávat taktéž.

  Práva k dokumentům

  Po nahrání dokumentu do systému dokument přebírá (dědí) práva složky (projektu, aktivity), do které byl nahrán. Pokud tedy např. uživatel nemá práva na zobrazení projektu, nemá ani práva na zobrazení dokumentů, které jsou na projektu uloženy. Práva jsou přirozeně aplikována v celém systému, tedy i při vyhledávání v obsahu dokumentů je možné vyhledávat pouze v dokumentech, na které má uživatel přístup.

  Systém umožňuje spravovat přístupová oprávnění individuálně, až na úroveň jednotlivého dokumentu. Uživatel může tedy po nahrání souboru upravit seznam uživatelů, kteří smí daný dokument zobrazit, editovat ho, mazat, apod.

  Popis a kategorizace dokumentů

  Dokumenty lze v systému popisovat, případně kategorizovat pomocí několika volitelných kritérií, např. typ, kategorie nebo lokace. Jsou to uživatelsky definované číselníky ve stromové struktuře, nastavitelné pomocí Windows klienta.

  Verzování dokumentů

  V případě využití Atollon Virtual Drive se dokumenty verzují automaticky po každé úpravě vybraných typů dokumentů. Např. při změně textu v dokumentu MS Word se vytvoří nová verze dokumentu. V případě webové aplikace je možné verzování dokumentů nastavit individuálně.

  Mazání dokumentů

  Před úplným vymazáním dokumentu ze systému se dokument dostává do "koše". K úplnému vymazání ze systému dochází až po "vysypání koše". Z koše je též možné dokument do původní lokace obnovit. Přistup ke koši dokumentů je k dispozici prozatím pouze z rozhraním Windows.

  Nahrávání dokumentů

  Vložení dokumentu pomocí webové aplikace

  Dokument je možné jednotlivě nahrát na projekt nebo složku Průzkumníku. Jednoduše zobrazte složku nebo projekt a na záložce Dokumenty stiskněte tlačítko Nahrát. Zobrazí se dialogové okno pro výběr dokumentu k nahrání do systému. Dokument bude prostřednictvím webu nahrán na kartu vybraného projektu nebo složky. V průběhu nahrávání dokumentu dochází k jeho indexaci (tedy rozpoznání a přečtení pro účely rychlého vyhledávání v obsahu).

   

  Výkazy práce a výdajů

  Video průvodci

  Zadávání výkazů práce

  Get Adobe Flash player

  Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aK0VrUB7nUY

  Nastavení automatického oceňování výkazů práce

  Get Adobe Flash player

  Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4WtearT5GIQ

  Webinář k fakturaci práce

  Viz sekce na stránce webinářů: http://wiki.atollon.com/lang-cs/webinare#V.c3.bdkazy_pr.c3.a1ce_a_fakturace

  Zadávání výkazů práce

  Výkazy práce lze v systému Atollon zadávat několika způsoby, zejména:

  • Volná editace
  • Zadávání výkazů práce z projektu
  • Zadávání výkazů práce z úkolů
  • Projektové výkazy práce

  Volná editace výkazů práce

  Výkazy práce je možné zadávat v průběhu realizace práce nebo zpětně pomocí funkcionality Výkazy práce. Pro zadávání otevřete aplikaci Výkazy práce. Vyberte den, ve kterém chcete výkazy zadávat (kalendář vlevo) a přidejte nový záznam. Vyberte Typ vykonávané práce, délku trvání práce (v hodinách a minutách), popis a vyberte Kontext. Vyplnění kontextu je nastavitelné povinně na libovolnou úroveň projektového stromu (složka / projekt / aktivita). Při tomto způsobu zadávání práce je typicky nastaven povinný projekt. Příznak Účtovatelné indikuje, zda-li daná práce bude zároveň podkladem pro fakturaci. K uložení řádku výkazu práce dojde automaticky po přechodu na další řádku výkazu. Pro uživatele s odpovídajícím přístupovým oprávněním je navíc k dispozici ocenění výkazu, jak z pohledu výnosů a případné fakturace, tak z pohledu evidovaných interních nákladů (mzdy pracovníka).

  Zadani-vykazu-prace.png

  Potvrzení výkazů

  Po volném zadání výkazu se výkaz zapsal ve ztavu Rozpracováno. Po zadání veškerých výkazů je vhodné tyto potvrdit. Pro potvrzení vyberte období, za které chcete výkazy potvrdit. Vpravo dole klikněte na Vše ke schválení. V průběhu potvrzování dojde zároveň k ocenění výkazů na základě ceníků pro fakturaci a nastavení interních nákladů pro započtení v analýze výnosnosti projektu.

  Vykazy-prace-potvrdit-ke-schvaleni.png

  Zadávání výkazů z projektu

  Výkazy je možné zadávat též volně z karty projektu, kde je zobrazena záložka Výkazy práce. Zadávání probíhá stejným způsobem jako u volného zadávání (popsáno výše). Rozdíl spočívá pouze v tom, že není nutné vybírat Kontext, který je automaticky nastaven na aktuální projekt.

  Zadávání výkazů práce z úkolů

  Výkazy je možné zadávat z existujícího úkolu, v průběhu jeho plnění. Otevřete existující úkol a na něm stiskněte tlačítko Zadat výkaz práce. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém je možné zadat pouze dobu trvání práce a potvrdit. Veškeré další údaje (popis, kontext, datum nastavené na dnes) jsou předvyplněny.

  Zadani-vykazu-prace-z-ukolu.png

  Výkaz práce pomocí stopek

  K vykazování práce slouží též Time Tracker umístění v bočním (skrývatelným) panelu aplikace. Jednoduše vezměte úkol (z přehledu úkolů nebo komponenty panelu / Dashboardu) a přetáhněte ho na Time Tracker.

  Zadani-vykazu-prace-time-tracker.png

  Pokročilé výkazy práce

  Pokročilé výkazy práce jsou specifickým způsobem zadávání výkazů. Zadávají se jako ucelený report, ohraničený typicky na týden nebo měsíc, případně celý projekt. Jsou vhodné pro zadávání práce externisty. Oproti volnému zadávání mají výhodu v možnosti seskupovat jednotlivé záznamy do uceleného bloku, který je možné očíslovat, schvalovat a v celku pracovníkovi vyplácet.

  Pokročilý výkaz práce obsahuje hlavičku, určující zejména Kontext a Pracovníka, za kterého je výkaz vyplňován. Dále obsahuje Typ výkazu, Stav výkazu, určení střediska (pro náklady a výnosy), apod.

  Řádky pokročilého výkazu obsahují navíc přesné určení času od .. do, ve kterém je práce realizována.

  Zadávání výdajů

  Výdaje obecně

  Výdajem je jakákoli spotřeba libovolných prostředků pracovníkem nebo společností ve vazbě na organizaci, zákazníka nebo projekt při realizaci práce. Výdajem může být např. cestovné, spotřeba materiálu na zakázce, hotovostní výdaje nutné k realizaci zakázky, apod.

  Nový výdaj

  Nové výdaje se zadávají pomocí aplikace Výkazy práce. Po otevření aplikace namísto výkazů práce vyplníte výdaje volbou položky Výdaje vlevo nahoře. Namísto hodin se vyplňuje množství jednotek a jednotková cena. V případě zanesení dokladů, které obsahují DPH, je možné v detailu Výdaje zadat i sazbu DPH. Detail Výdaje je možné otevřít po zadání základních údajů.

  Při zadávání výdaje je možné určit jak nákupní, tak prodejní cenu. Nákupní cena se zadává v poli Náklad, prodejní cena v poli Výnos. Výnosová cena se zadává pouze pro případ dalšího vyúčtování výdajů zákazníkovi. Užívá se toho v případě, že zákazník hradí výdaje určené na realizaci zakázky přímou formou (tzv. princip Time & Material).

  Vyúčtování výdajů klientovi

  Vyúčtování výdajů probíhá stejným způsobem, jako v případě Výkazů práce. Výdaje by tedy po potvrzení měly projít interním schválením a následným převodem do podkladů k fakturaci.

  Rychlé reporty výkazů práce

  Reportovat výkazy práce je možné jednak rychlým reportováním (přímo součástí aplikace Výkazy práce) nebo prostřednictvím nástroje Atollon Reporting.

  Filtrování ve výkazech

  Rychlé filtry jsou k dispozici v harmonice vlevo. Zde je možné filtrovat dle následujících kritérií:

  • období (zadejte rozsah od .. do, např. 1. 1. - 31. 3.)
  • seznam uživatelů (pokud není vybrán nikdo, zobrazují se všichni uživatelé, standardně se zobrazují výkazy přihlášeného uživatele, na konkrétním projektu všichni)
  • stav schvalování (Rozpracované, Potvrzené, Schválené, Fakturované)

  Další filtry jsou dostupné ve vyskakovacím okně - tlačítko Filtr vpravo nahoře. Zde je možné vybrat zobrazení Účtovatelných a Neúčtovatelných záznamů.

  Seskupování záznamů

  Záznamy ve výkazech práce je možné seskupovat dle vybraných kritérií (např. Uživatel, Den, Složka, Projekt, Typ práce). Seskupování je možné kombinovat přes více kritérií, např. "zobrazit výkazy práce dle Typu práce a Projektu". Seskupování je k dispozici výběrem seskupovacích kritérií vlevo dole v sekci: Mezisoučty.

  Po zapnutí seskupování se ve spodní části aplikace Výkazy práce zobrazí součet času nad vybranými kritérii za vybrané období (dle nastavení filtru). Po kliknutí na jednotlivé řádky je možné zobrazit detaily - jednotlivé řádky výkazů práce - v horní části. Je tak možné se snadno dostat na záznamy, ze kterých je seskupení vytvořeno.

  Rychly-reporting-vykazu-prace.png

  Schvalování výkazů práce

  Schvalování výkazů práce patří do procesu fakturace práce. Níže je uveden postup při fakturaci výkazů práce.

  Zadávání > Potvrzování > Schvalování > Fakturace (do podkladů) > Schválení podkladů k fakturaci > Vystavení faktury

  Potvrzování výkazů

  Je součástí zadávání výkazu práce a mělo by být realizováno řešitelem / pracovníkem, který svůj výkaz práce zadává.

  Schvalování výkazů

  Výkazy práce je možné schvalovat nad vybraným obdobím a uživateli. Schvalovat je možné postupně, dle vybraných klitérií (např. projekt, typ práce, uživatel, den, apod.) Pro více informací viz Rychlé reporty výkazů práce. Záznamy je též možné filtrovat pouze na účtovatelné (za předpokladu, že neúčtované záznamy nejsou předmětem schvalování).

  1. Pro schvalování nastavte seskupení záznamů, dle způsobu, jakým chcete kontrolovat zadané výkazy práce.
  2. Vyberte pouze záznamy, které jsou Potvrzené. Klikněte na lištu harmoniky Schvalování (vlevo), klikněte pro zobrazení pouze záznamů Potvrzené (ty jsou zároveň ke schválení).
  3. Detailní záznamy, které odpovídají vybranému typu seskupení, je možné zobrazit v horní části formuláře, po výběru řádky v seskupovací tabulce dole.
  4. Pokud jsou záznamy v pořádku, klikněte na tlačítko Schválit vše. Pokud chcete schválit pouze část záznamů, označte je, a klikněte tlačítko Schválit vybané. Pokud záznam chcete vrátit k přepracování, stiskněte tlačítko Odmítnout.

  Fakturace výkazů práce (přenos do podkladů k fakturaci)

  Obdobným způsobem, jako bylo provedeno schvalování výkazů práce, je nyní možné postupovat při přenosu schválených výkazů práce do podkladů k fakturaci.

  1. Vyberte období, případně uživatele a jiná kritéria (i v tomto případě je možné fakturovat dle skupin).
  2. V sekci Schvalování vlevo vyberte pouze Schválené záznamy.
  3. Klikněte na tlačítko Fakturovat vše. Pokud je potřeba i zde kontrolovat záznamy, postupujte obdobně jako ve fázi schvalování.

  Nastavení výkazů práce

  • Nastavte typy práce
  • Nastavte typy pracovních smluv
  • Nastavte koeficient nákladů (režie připočítaná % k hrubé odměně pracovníka)
  • Ke každému pracovníkovi (uživateli) založte (platnou) pracovní smlouvu
  • Zadejte ceníky práce (dle rolí nebo typů práce)
  • Do šablony projektu zadejte výchozí ceníky (pokud je žádoucí)

  (Pozn.: pro správnou funkčnost přenosu výkazů práce do podkladů k vyúčtování je nutné nastavit minimálně výchozí Produkt, který je použitý v podkladu pro fakturu / ve faktuře. Nastavení výchozí položky je k dispozici z webového klienta, Win klient navíc umožňuje párovat Typy práce s položkami).

   

  Hromadná korespondence

  Atollon podporuje zasílání hromadné pošty prostřednictvím e-mailu, sms a částečně i běžné pošty, pro kterou poskytuje kontaktní data. Podstatnou součástí hromadného oslovení je výběr vhodných kontaktů. Atollon umožňuje výběr příjemců sdělení z libovolné části systému díky nástroji Atollon Sestavy. Rychlá hromadná sdělení je však možné zasílat i z jiných částí aplikace, např. kontaktů (zejména skupin kontaktů) nebo projektů (zejména kontaktních osob na projektech). Více o zasílání hromadných sdělení z projektů naleznete v sekci Kampaně. Vzhledem k tomu, že různých kombinací a způsobů zasílání hromadné pošty je mnoho, zaměříme se v tomto manuálu pouze na nejpoužívanějsí.

  Hromadné e-mailové zprávy

  Nejpoužívanějším komunikačním kanálem pro hromadná sdělení je aktuálně e-mail. Systém disponuje pokročilým nástrojem pro zasílání hromadných sdělení e-mailem. Sdělení jsou zasílána kontaktům - osobám ze společností (často), případně pouze osobám (bez vazby na společnost) nebo pouze společnostem (zřídka).

  Hromadné e-mailové sdělení lze poslat několika základními způsoby:

  a) Běžná e-mailová zpráva

  Způsob, pro který nepotřebujete pokročilý CRM systém. Jednoduše vytvoříte e-mailovou zprávu a příjemce uvedete do pole Komu, Kopie nebo Slepá. Pokud se nechcete zesměšnit a rozeslat všem partnerům databázi svých zákazníků, použijete pole Slepá. Pokud však chcete zasílat profesionální sdělení, použijete některý z dalších způsobů hromadné komunikace. E-mailová sdělení zasílaná běžným způsobem mají nevýhody:

  • není možné typicky zaslat více než 100 příjemcům (je to odhad, většina poštovních serverů počet příjemců v jediné zprávě ořezává)
  • sdělení nevypadá profesionálně (není určeno přímo adresátovi, adresát je uveden ve slepé kopii)
  • sdělení není personalizované (nevypadá jako osobní sdělení, ale jako neadresná zpráva)
  b) Hromadný e-mail

  Pokročilejším nástrojem pro zaslání hromadného sdělení e-mailem je průvodce hromadným e-mailem. Pomocí tohoto nástroje je možné zaslat sdělení většímu počtu příjemců (řádově tisíce). Systém disponuje několika funkcemi, které zajistí bezpečné zaslání sdělení oprávněné skupině příjemců. Toto sdělení se zasílá ze šablon připravených v systému a je přitom plně individualizovatelné, tedy upravené pro konkrétní příjemce.

  c) Kampaň

  Ještě pokročilejším nástrojem pro hromadné e-mailové sdělení je příprava kampaně. Výhodou kampaní (na rozdíl od běžného hromadného sdělení) je možnost sledovat výsledky kampaně a hodnotit její přínos a s důsledkem na detail (případně sběr statistických dat) komunikovat s jednotlivými jejími účastníky. Více o kampaních se dozvíte v sekci Kampaně.

  Hromadné SMS zprávy

  Systém Atollon disponuje integrací s SMS bránami telekomunikačních operátorů, které umožňují zasílání hromadného sdělení pomocí SMS zpráv na mobilní přístroje. Atollon disponuje snadným zasláním hromadné SMS zprávy vybraným příjemcům, obdobně jako zaslání hromadné zprávy na e-mail. V plánu je i zapojení průvodce pro zaslání hromadného SMS sdělení, který by umožnil zaslání i na účastníky kampaně.

  Hromadné dopisy

  Atollon pro podporu hromadného zasílání pošty prostřednictvím běžných dopisů poskytuje veškerá kontaktní data. Data jsou získávána pomocí nástrojů reportingu, umožňujícího sestavit tabulku, se seznamem příjemců sdělení, která obsahuje veškerá kontaktní data (adresy, jména, názvy firem, apod.). Tato data jsou pak exportována pomocí CSV souboru nebo XLS exportu přímo do MS Excel, kde mohou být zpracována pro účely tisku adresních štítků nebo dopisů.

  Výběr příjemců hromadné pošty

  Výběr příjemců z kontaktů

  Pro odeslání hromadného e-mailu příjemcům z kontaktů je nutné tyto přidat do skupiny, která bude použita pro odeslání sdělení. Kontakt do skupiny je možné přidat individuálně, otevřením kontaktu a zakliknutím skupin, do kterých kontakt patří. Hromadně je možné do skupiny přidat kontakty označením více kontaktů v databázi kontaktů a přesunutím výběru kontaktů do skupiny (drag & drop funkce). Touto cestou je možné využít pro filtrování pouze informací z kontaktní databáze, např. obory firem, profese pracovníků, apod. Pro pokročilejší přidávání kontaktů do skupin je vhodné využít Atollon Sestavy.

  Kontakty-skupiny.png

  Výběr příjemců ze sestav

  Kontaktní informace ze sestav lze získat několika způsoby z různých vazeb a informací v systému.

  a) Zaměstnanci/osoby u klientů

  Základní možností je výběr osob, patřících ke klientům nebo partnerům v databázi. Takto je možné kombinovat libovolná obchodní kritéria (např. status klienta, obor, stáří, velikost firmy, odpovědné osoby za klienta, apod.) a vybrat jen osoby, které jsou pro účely zasílání zajímavé.

  Pozn.: V reportingu kontakt naleznete v cestě: subjekt typu klient > kontakt (firma) > zaměstnanci firmy
  b) Klienti - fyzické osoby

  Za předpokladu, že klienty jsou fyzické osoby (typické např. pro školení, semináře, apod.), je možné zasílat sdělení přímo těmto osobám.

  Pozn.: V reportingu kontakt naleznete v cestě: subjekt typu klient > kontakt (osoba)
  c) Kontaktní osoby na projektech

  Tento způsob výběru příjemců je typický pro zasílání sdělení stávajícím zákazníkům (projekty typu Smlouva) nebo potenciálním zákazníkům (projekty typu Obchodní příležitost). Je však nutné s každým takovým obchodním projektem registrovat externí osoby - tedy osoby, které za klienta s námi na daném obchodním projektu komunikují.

  Pozn.: V reportingu kontakt naleznete v cestě: subjekt > projekt vybraného typu > externí kontakt (na projektu)

  d) Kontaktní osoby na kampaních

  Zjednodušeně je možné zasílat sdělení příjemcům kampaně přímo z projektu typu Kampaň (Nadřízený projekt). Podobně je však možné účastníky kampaně obesílat i z reportingu, kde je možné využít libovolných dalších filtrovacích kritérií. Tento způsob zasílání je analogický výše zmíněnému zasílání sdělení na externí kontakty projektu. Využívá se filtru, který zobrazuje pouze účastníky vybrané kampaně.

  Pozn.: V reportingu kontakt naleznete v cestě: subjekt (účastník kampaně) > projekt typu účast na kampani / semináři, apod. > externí kontakt (filtrováno na účastníky pouze vybrané Kampaně: projekt typu účast na kampani > Nadřízený projekt)

  Výběr příjemců z projektů

  Zasílací skupinu je možné vytvořit přímo z přehledu projektů a rovnou zaslat sdělení externím kontaktům na projektech. Po otevření aplikace Projekty a složky vyberte seznam projektů, na které chcete zaslat sdělení a v nástrojové liště klikněte na tlačítko Hromadná pošta.

  Zasílání hromadných e-mailů

  Poté, co jste vybrali příjemce (dle předchozí kapitoly), je možné pokračovat výběrem komunikačního kanálu - Zaslání e-mailů. Pokud zasíláte zprávu na uloženou skupinu kontaktů, začněte otevřením aplikace Hromadná pošta. V aplikaci Hromadná pošta nejprve vyberte skupinu, poté klikněte na tlačítko Zaslat e-mail a postupujte dle pokynů průvodce.

  Výběr skupiny kontaktů

  Hromadny-email-vyber-skupiny.png

  (V případě posílání zpráv ze sestav nebo z aplikace Projekty tento krok automaticky přeskočíte)

  Kontrola kontaktů

  Hromadny-email-kontrola-kontaktu.png

  Nastavení hromadného e-mailu

  Hromadny-email-nastaveni.png

  Volba šablony

  Hromadná pošta s průvodcem používá pro zasílání zpráv šablon e-mailů. Bez šablony zaslat hromadné sdělení nelze. Vytvořit novou šablonu lze v průběhu výběru šablony.

  Otevřete formulář pro výběr šablony zprávy 

  V nastavení systému je formulář dostupný též:

  Templates.png

  Vytvoření nové šablony

  Templates2.png

  1. Před založením nové šablony klikněte na složku, ve které má být šablona uložena
  2. Stiskněte tlačítko Nový.
  3. Vyplňte název šablony
  4. Vyplňte předmět zprávy a sdělení
  5. Vyberte přílohy, které mají být každému příjemci zprávy odeslány
  6. Vyberte jazyk šablony (využívá se zejména pro účely workflow / automatizovaného zasílání e-mailů)
  7. Zapište zprávu. Součástí sdělení mohou být zástupná pole, např. ${SALUTATION}, které bude nahrazeno oslovením osoby - příjemce zprávy. Doporučujeme oslovení zadávat do kontaktů celé, v 5. pádu (tedy např. "Vážený pane Nováku"). V kontaktu osoby naleznete přímo pole pro oslovení.
  8. Do těla šablony je možné překopírovat HTML e-mail v jeho zdrojovém tvaru (tedy <HTML> obsah </HTML>), v takovém případě nezapomeňte zaškrtnout, že se jedná o HTML šablonu e-mailu
  9. Potvrďte uložení šablony do hromadné pošty.
  Výběr identity zasilatele

  Po výběru šablony je možné vybrat identitu zasilatele - tedy e-mailovou schránku určující zasilatele, která bude použita pro rozeslání zprávy (např. sales@atollon.com).

  Výběr složky pro uložení zpráv

  Pro zaslání je potřeba vybrat složku (projekt, kampaň nebo jakoukoli jinou složku), do které budou uloženy e-maily v případě, že je nebude možné uložit do složky klienta nebo projektu. Pokud je u každého příjemce zprávy ve skupině uvedena i složka, do které bude zpráva uložena, potom bude použita tato složka. Zprávy tak mohou být uloženy např. na projekt, který souvisí s příjemcem.

  Vyloučení kontaktů ze zasílání
  • Duplicitní e-mailové adresy

  Před potvrzením skupiny pro zaslání zpráv je možné vyloučit kontakty, které mají duplicitní e-mailové adresy (mezi příjemci se vyskytují kontakty, které mají stejnou e-mailovou adresu).

  • Vyloučit zaslání kontaktům, které odmítly komunikaci

  Je možné vyloučit nebo zahrnout kontakty, které odmítly komunikaci. Zamítnutí je indikováno na kartě kontaktu (generální zamítnutí jakýchkoli zpráv) nebo ve vazbě na skupinu hromadné korespondence (zamítnutí pouze pro vybranou skupinu).

  • Nezasílat sdělení, pokud kontakt již zprávu obdržel

  Systém umožňuje zasílat stejné sdělení na libovolné skupiny kontaktů, přičemž si pamatuje, zda-li daná zpráva již byla kontaktu zasílána. Pokud nechceme, aby kontaktu došla stejná zpráva vícekrát, potom použijte tuto volbu. Funkci lze úspěšně využít v případě, že skupinu postupně doplňujete o nové příjemce. Stejně tak je možné funkci využít v případě, že z jakéhokoli důvodu nedošlo k zaslání hromadného e-mailu všem příjemcům (např. z důvodu výpadku spojení, apod.) a je tedy nutné zprávu odeslat znovu.

  Úprava zpráv před odesláním

  Systém v dalším kroku připraví přehled příjemců zprávy s náhledem sdělení, které je každému kontaktu zasíláno. V tomto momentě je příležitost ještě zprávu (každému příjemci zvlášť) upravit. Toho lze úspěšně využít při snaze o maximální individualizaci zprávy na míru příjemce. Do zprávy je tak možné vepsat konkrétnímu příjemci vlastní sdělení nebo upravit sdělení standardní. Systém tak pomáhá budování lepších vztahů mezi organizací a partnery.

  Hromadny-email-nahled.png

  Souhrn a konečné zaslání zpráv

  Před konečným odesláním zpráv ještě systém nabídne přehled k potvrzení. V tuto chvíli je možné revidovat zadání, seznam příjemců a pokud je vše v pořádku zaslat sdělení. Po zaslání systém u každého kontaktu poskytne informaci, zda-li zasílání proběhlo úspěšně. E-maily budou zaslány každému příjemci individuálně a uloženy do složky klienta, projektu nebo kampaně.

  Hromadny-email-shrnuti.png

   

  Sestavy

  Kde najít sestavy?

  =media_1334310255287.png

  Sestavy naleznete pod ikonkou Sestavy pod tlacitkem Atollon

  Otevření skupiny a výběr sestavy

  =media_1334312011987.png
  1. Nejprve klikněte na jednu ze skupin reportu
  2. Vyberte konkrétní sestavu kterou chcete spustit
  3. Upravte filtrovací kritéria
  4. Report spusťte

  Zobrazená sestava by měla najít všechny projekty typu "Sales opportunity", které jsou ve stavu "Aktivni, nebo Pocatek" a na kterých je přihlášený uživatel veden jako odpovědná osoba. Z těchto projektů by sestava vypsala všechna výše popsaná pole.

  Úprava filtrovacích kritérií

  =media_1334312506774.png

  Kliknutím do sloupce "Hodnota" (viz předchozí obrázek) u daného kritéria se otevře možnost editace hodnoty tohoto kritéria. V tomto případě jsme editovali Typ (Projekt).

  Systém si pamatuje provedené změny az do odhlášení uživatele nebo kliknutí na tlačítko Reload report. Pak jsou veškeré uživatelské úpravy změněny zpět do výchozího stavu. Trvale úpravu sestavy může provádět pouze správce systému.

  Výstup sestavy

  =media_1334312890966.png

  Po zpracování dotazu serverem se Vám otevře okno s výsledky sestavy. U každé položky je pak ikonka šipky v kroužku která otevírá menu s možnostmi otevření informací na daném řádku výstupu sestavy.

  Práce s výstupem sestavy

  =media_1334314555997.png

  Export

  Výstup sestavy je možné exportovat. V případě exportu je možnost si zvolit formát výstupního souboru a typ kódováni. Exportuje se vždy celý obsah bez ohledu na zvolené Agregační funkce.

  Hromadná pošta

  Výstup je možné použít tvorbu distribuční skupiny pro hromadnou korespondenci.

  Hromadná změna odpovědné osoby složky / projektu

  S výstupem sestavy je možné pracovat tak, že u uznačených položek (složek nebo projektů) je možné měnit / přidávat / odebírat odpovědné osoby.

  Hromadná změna stavu složky / projektu

  Výstup sestavy též umožňuje hromadně měnit stav složky nebo projektu.

  Agregační funkce / Seskupení výsledků

  =media_1334313165718.png

  Agregační funkce Vám umožňují si seskupit výsledky sestavy a případně si spočítat počet záznamů v dané skupině seskupení. Nastavení seskupení je umístěno do pravého sloupce (1.) Zde je v první fázi možnost zadat jen hodnotu Seskupit dle 2., která určuje podle jaké hodnoty se výstup setřídí do skupin. Po zadání hodnoty je volba u dalšího kritéria již automaticky rozšířena o další možnosti (3) Je zde možno dále seskupovat (tedy tvořit skupiny záznamů v jiných skupinách), nebo zadat výpočet hodnot:
  Průměrné hodnoty - funguje jen u číselných kritérii, kde vrací průměrnou aritmetickou hodnotu pro danou skupinu.
  Počet hodnot - funguje obecně kdy sleduje počet RŮZNÝCH hodnot na tomto kritériu pro celou skupinu.
  Součet hodnot - funguje jen na číselná kritéria, kdy provede součet všech hodnot tohoto kritéria pro celou skupinu.

  Výstup po agregaci / seskupení

  =media_1334313622658.png

  V tomto případě jsme nastavili Seskupení dle statusu projektu s Počtem hodnot dle názvu projektu. Výstup nám tvoří dvě složky, pro každý status 2. zvlášť, kde číslo 1. znamená počet projektů s různým názvem v tom daném statusu. Pokud klikneme na šipku 2. na skupině, tak se zobrazí veškeré záznamy v dané skupině 3.

  Přidání výstupu sestavy do panelu

  =media_1334314181434.png

  V komponentě pro zobrazení výsledků sestav klikněte na ikonku ozubeného kolečka 1., čímž vstoupíte do úpravy. Následně musíte vybrat sestavu 2., která se bude zobrazovat. Nakonec je potřeba vybrat pole, která chcete na panelu vidět. Proveďte tak jednoduše myší (DRAG and DROP) 3. Tlačítkem OK 4. volbu odsouhlasíte a nyní máte možnost vidět zvolený výsledek sestavy na ploše aplikace.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Pages that link here
  Page statistics
  6184 view(s), 30 edit(s), and 2442 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments