Was this page helpful?

Evidence uchazečů

  Uchazeč

  Uchazeč je v systému zaveden jako kontakt (osoba) typu Uchazeč. Kontakt je možné převést na uchazeče kdykoli v průběhu práce se systémem – buď jednotlivě nebo hromadně. Jednotlivě je možné z kontaktu vytvořit uchazeče zakliknutím volby „Uchazeč“ na kartě kontaktu. Uchazeče je možné založit z kontaktů též hromadně. Označte více kontaktů a myší přetáhněte kontakty na vybraný typ kontaktu (volba filtru vlevo dole na formuláři Kontakty).

  Aby bylo možné s uchazečem v systému pracovat, musí mít založenu složku uchazeče, která je automaticky založena označením kontaktu (osoby) za uchazeče. Funkce Nový uchazeč v Databázi uchazečů zajišťuje založení zároveň kontaktu i jeho složky v databázi uchazečů.

  Databáze uchazečů

  Databáze uchazečů obsahuje veškeré kontakty (osoby), které jsou typu Uchazeč. Uchazeči mohou být zařazeni do několika skupin. K tomuto účelu jsou využívány skupiny kontaktů.

  K uchazečům je možné se dostat základními třemi způsoby:

  1. Databáze Uchazeči (specializovaná funkcionalita pro Recruitment)

  2. Kontakty (pomocí filtrování na typ kontaktu „Uchazeč“)

  3. Průzkumník (pomocí výběru složky „Uchazeč“)

  kartauchazece.png

  Každá z databází má své výhody a nevýhody, způsob jejich využití záleží na preferovaném způsobu práce uživatele aplikace.

  Nový uchazeč

  Postup založení uchazeče

  1.

  Otevřete databázi Uchazeči.

  2.

  Klikněte na tlačítko "plus" - Nový uchazeč.

  3.

  Vyplňte alespoň jméno a příjmení.

  Klikněte na tlačítko Další nebo Uložit. (Tlačítko Další umožňuje pokračovat ihned v práci s uchazečem, např. v obsazování na výběrová řízení a specifikaci profilu uchazeče. Data pracovníka jsou přitom již uložena).

  Rychlé vyhledání uchazeče

  Uchazeče je možné vyhledat samostatně z kontaktů pomocí funkce Rychlé vyhledávání nebo pomocí pokročilejší funkcionality Vyhledat uchazeče, která umožňuje vyhledávání na základě kombinace několika kritérií, jako např. dovednosti uchazeče, jazykové vybavení, vzdělání, obory, apod.

   

  Základní postup vyhledání uchazeče

  1.

  Otevřete databázi Uchazeči.

  2.

  V pravo nahoře si zvolte Rychlé vyhledávání či variantu Vyhledat uchazeče ikonka.png

  3.

  Vyberte z nabízených kritérií filtru a klikněte na tlačítko Použít.

  Práce s kartou Uchazeče

  Na kartu uchazeče je možné ukládat množství informací, které vycházejí s integrace aplikace Atollon Recruitment se systémem Atollon Lagoon. V závislosti na množství implementovaných modulů (funkcí) aplikace Atollon Lagoon je možné na kartu pracovníka ukládat a zpracováva následující hodnoty.

   

  kartauchazecemenu.png

  Uchazeč

  1. Základní kontaktní údaje, adresy, kontaktní spojení, zařazení do skupin, bankovní spojení, apod.

  2. Odpovědný uživatel - položka identifikuje seznam interních uživatelů / konzultantů odpovědných za uchazeče. Odpovědného uživatele je možné zadat včetně určení role. Jeden z uživatelů může být označen jako primární (pro určení hlavní odpovědné osoby).

  Na formuláři Uchazeče je také možné zadat neomezené množství informací ve vazbě na konkrétního uchazeče, např. osobní hodnocení, různé klasifikace, apod. Tyto informace jsou předdefinovány s ohledem na požadavky jednotlivých implementací odlišně. 

  Profil

  1. Historie zaměstnání - umožňuje zadávání zaměstanvatele, pozice, oddělení, délku působení na pozici, atd. 

  2. Detail uchazeče - definuje Požadovaný plat (hodnota) a Dostupnost uchazeče (datum). 

  3. Dovednosti, praxe - určuje dovedností či praxe z vybraných skupin dovedností/praxí, s volitelnou volbou úrovně, trvání a roku kdy naposledy uchazeč dovednost využil.

  4. Vzdělání - popisuje dosažení odborného stupně vzdělání, přehled odborných škol s výběrem úrovně školy, oboru vzdělání a podoboru školy. V poznámce je možné uvést, kterou školu uchazeč vystudoval.

  5. Jazyky - zaznamenají jazykové vybavení, včetně možnosti hodnotit úroveň jazykového vybavení.

  6. Místa - specifikuje preferované umístění uchazeče v lokalitách, které je možné nastavit v úrovních země, region, město a PSČ.

  7. Vhodná pozice - pomůže se lépe orientovat personalistovi, na které pozice může uchazeče doporučit a jak se sám uchazeč profiluje.  

  8. Výběrová řízení - dokáže propojit údaje z karty uchazeče s nově vypsanou pozicí a lehce tak uchazeče zapojit do výběrového řízení. 

  Výběrová řízení  Umožňuje propojit uchazeče s aktuálně vypsanými pozicemi a sledovat stav jeho vývoje na daném řízení pomocí jednotlivých fází řízení např. První kontakt, Zájem o komunikaci, CV posláno klientovi, Návštěva klienta, atd. včetně možnosti zápisu komentářů. 
  Komunikace  Uchovává veškerou komunikaci: emaily, sms, interní poznámky, zápisy z jednání, archiv korespondence, telefonní hovory, apod.
  Úkoly Zobrazí a eviduje Osobní úkoly, případně delegované úkoly kolegům.
  Kalendář Umožňuje evidenci všech možných druhů schůzek. 

  Vztahy

  Vztahy Uchazeče s jinými kontaky, jak firmami (bývalí / současní zaměstnavatelé), tak osobami (kolegové, přátelé, nadřízení / podřízení, apod.)

  Dokumenty 

  Úložiště souborů v souvislosti s Uchazečem (životopis, profil, dopisy, apod.)

  Přiřazení uchazeče na výběrové řízení

  Při přiřazování uchazeče na výběrové řízení je možné postupovat dvěma základními postupy, a to přiřazením volných míst k uchazeči a přiřazení uchazečů k volnému místu. Při přiřazení volného místa k uchazeči vzniká výběrové řízení uchazeče na volné místo. Uchazeč se zařazením do výběrového řízení stává jeho členem. Výsledek výběrového řízení (přijetí nebo odmítnutí uchazečů) na konkrétní výběrové řízení ovlivňuje stav výběrových řízení ostatních (neúspěšných) uchazečů.

  vyberovarizeni.png

   

  Přidání uchazeče do výběrového řízení

  1.

  Otevřete kartu Uchazeče.

  2.

  Na kartě Výběrové řízení (dle názvu klienta / volného místa) nabízené volné místo uchazeči. Pro výběr 2x klikněte na uvažované volné místo.

  3.

  Systém založí uchazeči výběrové řízení na volné místo, nyní je možné identifikovat aktuální fázi výběrového řízení zakliknutím jednoho nebo více stavů výběrového řízení. Ve vyskakovacím okně (detail výběrového řízení) je možné k výběrovému řízení přikládat dokumenty, zasílat zprávy, apod.

   

  Více o výběrových řízeních viz samostatný článek Výběrová řízení.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Pages that link here
  Page statistics
  6274 view(s), 12 edit(s), and 11117 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments