Was this page helpful?

Volná místa

  Volná místa slouží pro evidenci požadavků Klienta na uchazeče. Volné místo je v systému identifikováno jako projekt typu Vacancy / Volné místo (případně Pozice, apod.).

  Databáze volných míst

  Přehled volných míst je možné získat pomocí aplikace Projekty (všechny smlouvy) nebo prostřednictvím Průzkumníka (smlouvy vybraného Klienta).

  Pro získání přehledu všech volných míst otevřete aplikaci Projekty, vyberte položku Všechny projekty vlevo nahoře. Poté vyberte odpovídající typ projektu (např. Volné místo) a v přehledu se zobrazí veškeré projekty daného typu.

   

  Postup výběru volného místa

  1.

  Otevřete Průzkumník a vyberte složku Klient

  2.

  Dohledejte složku klienta, jehož smlouvy chcete zobrazit

  3.

  Vyberte projekt odpovídající typu Volné místo

   

  1.png

  2.png

   

  Založení nového volného místa

  Nové volné místo je založeno jako projekt typu Recruitment. Identifikace projektu záleží na pojmenování v rámci konkrétní implementace systému.

   

  Postup založení volného místa

  1.

  Otevřete Průzkumník a vyberte složku Klient

  2.

  Dohledejte složku klienta, jehož smlouvy chcete zobrazit, klikněte na složku, pod kterou chcete rámcovou smlouvu založit

  3.

  Klikněte na tlačítko Nový v Průzkumníku vlevo nahoře.

  4.

  V nabídce Nový projekt vyberte odpovídající typ projektu (volné místo pro Recruitment).

  5.

  Doplňte požadované údaje projektu (alespoň jeho název) a klikněte na Další.

  6.

  Po založení projektu na záložce Požadavky specifikujte požadovaný profil uchazeče.

  Práce s kartou Projektu

  Evidované informace na kartě projektu (může se lišit dle implementace):

   

  Detaily projektu

  Název / komentář

  Soubory

  Úložiště souborů v souvislosti s Projektem (smlouvy, nabídky, provozní dokumenty, apod.).

  Zprávy

  E-mailová, SMS komunikace, interní poznámky, zápisy z jednání, archiv korespondence, telefonní hovory, apod.

  Úkoly

  Osobní úkoly, případně delegované úkoly kolegům

  Formulář projektu

  Na formulář je možné zadat neomezené množství informací ve vazbě na konkrétní projekt. Tyto informace jsou předdefinovány s ohledem na požadavky jednotlivých implementací odlišně.

  Stav projektu

  Stav Projektu se mění v rolovacím menu vpravo nahoře na kartě složky Projektu a slouží k identifikaci aktuálního stavu rozpracovanosti projektu (např. Počátek / Aktivní / Uzavřeno).

  Reg. č. projektu

  Pole ihned pod stavem projektu sloužící k interní identifikaci referenčního čísla projektu.

  Odpovědný uživatel

  Identifikuje seznam interních uživatelů / konzultantů odpovědných za projekt. Odpovědného uživatele je možné zadat včetně určení role. Jeden z uživatelů může být označen jako primární (pro určení hlavní odpovědné osoby).

  Organizační složka

  Výběr organizační složky (Dimenze), pro které bude složka projektu dostupná. (volitelné pole)

  Požadované dovednosti

  Určení požadovaných dovedností z vybraných skupin dovedností, s volitelnou volbou požadované úrovně dovednosti, minimálního počtu let dovednosti (trvání), nejpozdějšího roku, kdy naposledy uchazeč dovednost použil.

  Požadované vzdělání

  Určení požadovaného odborného stupně vzdělání, přehled odborných škol s výběrem úrovně školy, oboru vzdělání a podoboru školy. Pokud se podle tohoto kritéria vyhledávají uchazeči z databáze, systém vyhledává pouze uchazeče, kteří splňují konkrétní obor / podobor vzdělání.

  Požadované jazyky

  Určení požadovaných jazykových dovedností, včetně možnosti požadavku nejnižší požadované úrovně jazykového vybavení (celková, čtení / psaní a verbální).

  Lokace volného místa

  Určení lokace potenciálních uchazečů pro volné místo. Je možné ho specifikovat v úrovních země, region, město a PSČ. Širší oblast (např. země + region) zabezpečí větší množinu potenciálních uchazečů.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Pages that link here
  Page statistics
  1838 view(s), 3 edit(s), and 7143 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments

  FileSizeDateAttached by 
   1.png
  No description
  96.65 kB14:44, 14 Jun 2016branbergerovaActions
   2.png
  No description
  97.63 kB14:44, 14 Jun 2016branbergerovaActions