Was this page helpful?

Výběrová řízení

  Výběrové řízení je proces obsazování uchazečů na volná místa. Každý uchazeč může být součástí více výběrových řízení, zároveň na každé volné místo je možné pozvat více uchazečů. Při přidání uchazeče na volné místo vzniká Výběrové řízení uchazeče. Společně výběrová řízení všech uchazečů na jedno volné místo tvoří ucelené Výběrové řízení.

  Výběrové řízení je speciální mikroprojekt, který slouží k evidenci procesu výběru a umísťování uchazeče na volné místo. Výběrové řízení je technicky vazbou mezi kartou uchazeče a kartou projektu - volného místa.

  Uchazeče je možné přiřadit do výběrového řízení z dvou úhlů pohledu:

  • z karty uchazeče (více viz kapitola Uchazeči)

  • z volného místa (více viz kapitola Volná místa)

  Přiřazení uchazečů do výběrového řízení na volné místo

   

  Přidání uchazeče do výběrového řízení (z pohledu volného místa)

  1.

  Otevřete kartu Volné místo

  2.

  Na kartě Uchazeči vyhledejte (dle jména uchazeče) požadované (známé) uchazeče. Pro výběr 2x klikněte na uvažované volné místo.

  3.

  Systém založí uchazeči výběrové řízení na volné místo, nyní je možné identifikovat aktuální fázi výběrového řízení jednotlivých uchazečů zakliknutím jednoho nebo více stavů výběrového řízení. Ve vyskakovacím okně (detail výběrového řízení) je možné k výběrovému řízení přikládat dokumenty, zasílat zprávy, apod.

   

  Vyhledávání vhodných uchazečů

  Poté, co jsou specifikovány požadavky na pozici, je možné pomocí tlačítka Vyhledat kandidáty vyhledat vhodné uchazeče. Otevře se okno, ve kterém je možné požadavky na pozici ještě dodatečně upravit. Samotné vyhledání vhodných uchazečů poté proběhne po stisknutí tlačítka Hledat. Při samotném vyhledávání se přitom berou v potaz všechny zadané parametry. Pokud tedy uchazeč nevyhovuje jen v jediném parametru, ve výsledcích se neobjeví.

  Vyhledané uchazeče je možné poté snadno přiřadit k dané pozici. Nejdříve je nutno je označit a poté přetáhnout myší do tabulky uchazečů na kartě Uchazeči.

  1.png

  Na záložce Uchazeči je poté možné popsat průběh přijímání jednotlivých uchazečů. K tomu slouží uvedené záložky ("První kontakt", "Zájem o komunikaci", "CV zasláné klientovi", "Pohovorován", "Nabídka od klienta", "Návštěva u klienta 1", "Návštěva klienta 2", "Akceptován", "Odmítnut"). Detaily těchto bodů lze zanést v rámci uchazeče na kartu Výběrové řízení.

  5.png

   

  Custom status výběrového řízení

  Oproti dřívějšímu chování Atollonu, kdy fáze výběrového řízení neměla (s výjimkou posledních dvou položek) přímý vliv na custom status projektu typu výběrové řízení, je v nových verzích od ledna 2018 nutné provést párování fází výběrových řízení.

  Cílové chování je, aby byl custom status projektu typu výběrové řízení automaticky změňen v situaci, kdy se projekt dostane do další fáze. Okamžikem změny statusu je kliknutí na tlačítko "Použít" na kartě průběhu výběrového řízení. Po kliknutí na tlačítko "Použít" dojde k vyhodnocení která fáze výběrového řízení je nejnovější a na Custom Status projektu bude změněn dle konfigurace v konfiguračním menu Option and Tools > Recruitment > Selection Procedure Configuration

  selection procedure configuration.png

  Očekává se, že klient si nakonfiguruje pouze ty fáze, které chce ve svých byznys procesech používat. Pokud to bude Váš byznys proces vyžadovat, můžete mít nastavené také další custom statusy, které nekorespondují s fázemi projektu. V takovém případě je nutné změnit custom status projektu manuálně a neklikat na tlačítko "Použít".

  selection procedure.png

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Pages that link here
  Page statistics
  4289 view(s), 18 edit(s), and 5390 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments