Was this page helpful?

Evidence klientů

  Klient vs. Pobočka

  Klient v systému je tvořen následujícími položkami systému:

  1. Kontakt (firma nebo osoba)

  2. Složka kontaktu typu Klient

  Pobočka je v systému evidována stejným způsobem jako Klient, pouze je v Průzkumníku zobrazena pod složkou klienta (není tedy dostupná ze základní úrovně Průzkumníka). Výhodou je vhodnější uspořádání dat a možnost zobrazit související data (zprávy, finance, apod.) z pohledu Klienta za všechny Pobočky. Klient je v takovém uspořádání chápán jako mateřská společnost pobočky.

  Pokud se v tomto dokumentu uvádí odkaz na Klienta, myslí se tím zároveň i odkaz na pobočku Klienta. Pobočka může být základním držitelem veškerých informací (obdobně jako Klienta), je tedy na ní možné zakládat Rámcové smlouvy TH, objednávky práce, apod.

  Databáze klientů

  K databázi klientů je možné přistupovat dvěma základními způsoby:

  1. Průzkumník (vybrat složku Klient)

  2. Kontakty (filtrovat na typ kontaktu Klient)

  Založení nového klienta

   

  Postup založením nového klienta

  1.

  Otevřete Průzkumník a vyberte složku Klient

  2.

  Klikněte na tlačítko Nový, v dalším kroku případně vyberte typ klienta (firma / osoba), tento krok závisí na konfiguraci systému.

  3.

  Vyplňte alespoň Název společnosti (jméno osoby) a IČ, po editaci klikněte na tlačítko Další nebo Uložit (v závislosti na tom, zda-li chcete pokračovat v práci s klientem).

  Založení nové pobočky klienta

  Postup založením nové pobočky klienta

  1.

  Otevřete Průzkumník a vyberte složku Klient

  2.

  Vyberte složku Klienta, pod kterým chcete založit Pobočku

  3.

  Klikněte na tlačítko Nový. Systém nabídne více voleb, zvolte hodnotu Pobočka.

  4.

  Vyplňte alespoň Název společnosti, po editaci klikněte na tlačítko Další nebo Uložit (v závislosti na tom, zda-li chcete pokračovat v práci s pobočkou).

  Práce s kartou Klienta a Pobočky

  Na kartu klienta / pobočky (dále jen „Klient“) je možné ukládat množství informací, které vycházejí s integrace aplikace Atollon Fisherman se systémem Atollon Lagoon. V závislosti na množství implementovaných modulů (funkcí) aplikace Atollon Lagoon je možné na kartu klienta ukládat a zpracovávat:

   

  Detaily kontaktu

  Základní kontaktní údaje, IČ/DIČ firmy, adresy, kontaktní spojení, zařazení do oborů, kontaktních skupin, bankovní spojení, apod.

  Vztahy

  Vztahy Klienta (firmy / osoby) s jinými kontaky, jak firmami (odběratelé/dodavatelé, partneři, divize/mateřské společnosti), tak osobami (zaměstnanci, spolupracující osoby, apod.)

  Soubory

  Úložiště souborů v souvislosti s Klientem (smlouvy, nabídky, provozní dokumenty, apod.). Specifické dokumenty s vazbou na rámcovou smlouvu je vhodné ukládat na kartu Projektu (rámcová smlouva / objednávka TH).

  Zprávy

  E-mailová, SMS komunikace, interní poznámky, zápisy z jednání, archiv korespondence, telefonní hovory, apod.

  Úkoly

  Osobní úkoly, případně delegované úkoly kolegům

  Formulář Klienta

  Na formulář je možné zadat neomezené množství informací ve vazbě na konkrétního klienta. Tyto informace jsou předdefinovány s ohledem na požadavky jednotlivých implementací odlišně.

  Stav Klienta

  Stav Klienta se mění v rolovacím menu vpravo nahoře na kartě složky Klienta a slouží k identifikaci aktuálního vztahu mezi Organizací a Klientem (např. Potenciální, Aktuální se smlouvou, Ztracen, apod.)

  Reg. č. klienta

  Pole ihned pod stavem klienta sloužící k interní identifikaci referenčního čísla klienta.

  Odpovědný uživatel

  Identifikuje seznam interních uživatelů / konzultantů odpovědných za klienta. Odpovědného uživatele je možné zadat včetně určení role. Jeden z uživatelů může být označen jako primární (pro určení hlavní odpovědné osoby).

  Organizační složka

  Výběr organizační složky (Dimenze), pro které bude složka klienta dostupná.

   

  Hledání klienta

  Klienta je možné dohledat podle jeho názvu pomocí aplikace Průzkumník. V případě neúspěchu v hledání zkontrolujte nastavení Filtru Průzkumníka.

  Klienta je též možné dohledat podle více kritérií v aplikaci Kontakty. Opět výběrem tlačítka Filtr zobrazíte množství kritérií pro vyhledávání kontaktů dle Typu, Oboru, Skupiny kontaktů, apod.

  Hledání pobočky

  Pobočku je možné dohledat z Průzkumníku na základě dohledání Klienta (tedy mateřské společnosti pobočky klienta).

  Správa rámcových smluv

  Rámcové smlouvy slouží jako složky pro evidenci objednávek práce. Rámcová smlouva je v systému identifikována jako projekt typu Projekt TH (případně Rámcová smlouva, apod.).

  Databáze rámcových smluv

  Přehled smluv je možné získat pomocí aplikace Projekty (všechny smlouvy) nebo prostřednictvím Průzkumníka (smlouvy vybraného Klienta).

   

  Pro získání přehledu všech smluv otevřete aplikaci Projekty, vyberte položku Všechny projekty vlevo nahoře. Poté vyberte odpovídající typ projektu (např. Projekt TH) a v přehledu se zobrazí veškeré projekty daného typu.

   

  Postup výběru rámcové smlouvy

  1.

  Otevřete Průzkumník a vyberte složku Klient

  2.

  Dohledejte složku klienta, jehož smlouvy chcete zobrazit

  3.

  Vyberte projekt odpovídající typu Project TH

   

  Založení nové rámcové smlouvy

  Nová rámcová smlouva je založena jako projekt typu Temporary Help. Identifikace projektu záleží na pojmenování v rámci konkrétní implementace systému.

   

  Postup založení rámcové smlouvy

  1.

  Otevřete Průzkumník a vyberte složku Klient

  2.

  Dohledejte složku klienta, jehož smlouvy chcete zobrazit, klikněte na složku, pod kterou chcete rámcovou smlouvu založit

  3.

  Klikněte na tlačítko Nový v Průzkumníku vlevo nahoře.

  4.

  V nabídce Nový projekt vyberte odpovídající typ projektu (rámcová smlouva pro Temporary Help).

  5.

  Doplňte požadované údaje projektu (alespoň jeho název) a klikněte na Další nebo Uložit.

  Práce s kartou Projektu

  Evidované informace na kartě projektu (může se lišit dle implementace):

   

  Detaily projektu

  Název / komentář

  Soubory

  Úložiště souborů v souvislosti s Projektem (smlouvy, nabídky, provozní dokumenty, apod.).

  Zprávy

  E-mailová, SMS komunikace, interní poznámky, zápisy z jednání, archiv korespondence, telefonní hovory, apod.

  Úkoly

  Osobní úkoly, případně delegované úkoly kolegům

  Formulář projektu

  Na formulář je možné zadat neomezené množství informací ve vazbě na konkrétní projekt. Tyto informace jsou předdefinovány s ohledem na požadavky jednotlivých implementací odlišně.

  Stav projektu

  Stav Projektu se mění v rolovacím menu vpravo nahoře na kartě složky Projektu a slouží k identifikaci aktuálního stavu rozpracovanosti projektu (např. Počátek / Aktivní / Uzavřeno).

  Reg. č. projektu

  Pole ihned pod stavem projektu sloužící k interní identifikaci referenčního čísla projektu.

  Odpovědný uživatel

  Identifikuje seznam interních uživatelů / konzultantů odpovědných za projekt. Odpovědného uživatele je možné zadat včetně určení role. Jeden z uživatelů může být označen jako primární (pro určení hlavní odpovědné osoby).

  Organizační složka

  Výběr organizační složky (Dimenze), pro které bude složka projektu dostupná.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Pages that link here
  Page statistics
  5647 view(s), 1 edit(s), and 11973 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments