Was this page helpful?

Sestavy

  Kde najít sestavy?

  =media_1334310255287.png

  Sestavy naleznete pod ikonkou Sestavy pod tlacitkem Atollon

  Otevření skupiny a výběr sestavy

  =media_1334312011987.png
  1. Nejprve klikněte na jednu ze skupin reportu
  2. Vyberte konkrétní sestavu kterou chcete spustit
  3. Upravte filtrovací kritéria
  4. Report spusťte

  Zobrazená sestava by měla najít všechny projekty typu "Sales opportunity", které jsou ve stavu "Aktivni, nebo Pocatek" a na kterých je přihlášený uživatel veden jako odpovědná osoba. Z těchto projektů by sestava vypsala všechna výše popsaná pole.

  Úprava filtrovacích kritérií

  =media_1334312506774.png

  Kliknutím do sloupce "Hodnota" (viz předchozí obrázek) u daného kritéria se otevře možnost editace hodnoty tohoto kritéria. V tomto případě jsme editovali Typ (Projekt).

  Systém si pamatuje provedené změny az do odhlášení uživatele nebo kliknutí na tlačítko Reload report. Pak jsou veškeré uživatelské úpravy změněny zpět do výchozího stavu. Trvale úpravu sestavy může provádět pouze správce systému.

  Výstup sestavy

  =media_1334312890966.png

  Po zpracování dotazu serverem se Vám otevře okno s výsledky sestavy. U každé položky je pak ikonka šipky v kroužku která otevírá menu s možnostmi otevření informací na daném řádku výstupu sestavy.

  Práce s výstupem sestavy

  =media_1334314555997.png

  Export

  Výstup sestavy je možné exportovat. V případě exportu je možnost si zvolit formát výstupního souboru a typ kódováni. Exportuje se vždy celý obsah bez ohledu na zvolené Agregační funkce.

  Hromadná pošta

  Výstup je možné použít tvorbu distribuční skupiny pro hromadnou korespondenci.

  Hromadná změna odpovědné osoby složky / projektu

  S výstupem sestavy je možné pracovat tak, že u uznačených položek (složek nebo projektů) je možné měnit / přidávat / odebírat odpovědné osoby.

  Hromadná změna stavu složky / projektu

  Výstup sestavy též umožňuje hromadně měnit stav složky nebo projektu.

  Agregační funkce / Seskupení výsledků

  =media_1334313165718.png

  Agregační funkce Vám umožňují si seskupit výsledky sestavy a případně si spočítat počet záznamů v dané skupině seskupení. Nastavení seskupení je umístěno do pravého sloupce (1.) Zde je v první fázi možnost zadat jen hodnotu Seskupit dle 2., která určuje podle jaké hodnoty se výstup setřídí do skupin. Po zadání hodnoty je volba u dalšího kritéria již automaticky rozšířena o další možnosti (3) Je zde možno dále seskupovat (tedy tvořit skupiny záznamů v jiných skupinách), nebo zadat výpočet hodnot:
  Průměrné hodnoty - funguje jen u číselných kritérii, kde vrací průměrnou aritmetickou hodnotu pro danou skupinu.
  Počet hodnot - funguje obecně kdy sleduje počet RŮZNÝCH hodnot na tomto kritériu pro celou skupinu.
  Součet hodnot - funguje jen na číselná kritéria, kdy provede součet všech hodnot tohoto kritéria pro celou skupinu.

  Výstup po agregaci / seskupení

  =media_1334313622658.png

  V tomto případě jsme nastavili Seskupení dle statusu projektu s Počtem hodnot dle názvu projektu. Výstup nám tvoří dvě složky, pro každý status 2. zvlášť, kde číslo 1. znamená počet projektů s různým názvem v tom daném statusu. Pokud klikneme na šipku 2. na skupině, tak se zobrazí veškeré záznamy v dané skupině 3.

  Přidání výstupu sestavy do panelu

  =media_1334314181434.png

  V komponentě pro zobrazení výsledků sestav klikněte na ikonku ozubeného kolečka 1., čímž vstoupíte do úpravy. Následně musíte vybrat sestavu 2., která se bude zobrazovat. Nakonec je potřeba vybrat pole, která chcete na panelu vidět. Proveďte tak jednoduše myší (DRAG and DROP) 3. Tlačítkem OK 4. volbu odsouhlasíte a nyní máte možnost vidět zvolený výsledek sestavy na ploše aplikace.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  Pages that link here
  Page statistics
  3914 view(s), 4 edit(s), and 7119 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.