Was this page helpful?

Průzkumník

  Základní popis

  Průzkumník poskytuje uživateli přístup ke složkám systému ve stromové hieararchii, umožňuje složky a projekty nebo aktivity zakládat a vybrané i mazat nebo přesouvat. V souvislosti s Průzkumníkem hovoříme též o Kontextu. Kontext tvoří jednotlivé složky stromové hierarchie. Do Kontextu (tedy libovolné složky) je možné ukládat větštinu systémových dat (úkoly, události, komunikaci, dokumenty, faktury, apod.)

  Aplikace díky svému Kontextu, který je tvořen univerzálními složkami, disponuje unikátní vlastností, tedy že umožňuje soustředit veškerá data např. o projektu nebo klientovi na jedno centrální místo.

  pruzkumnik-overview.png

  1. Vyhledávání
  2. Vybraná složka
  3. Náhled na pod-složky
  4. Seznam projektů
  5. Konfigurované záložky

  Procházení složkami v Průzkumníku

  Je rozdíl, zda-li kliknete na složku v Průzkumníku 1x nebo 2x. Jedno kliknutí znamená získání náhledu na složku - neposouváte se ve stromu Průzkumníku o úroveň níže. Dvojí kliknutí na složku strom Průzkumníku přesune o úroveň níže - tedy namísto dosavadního seznamu složek se zobrazí např. přehled projektů vybraného klienta.

  Vyhledávání a filtrování v Průzkumníku

  V Průzkumníku lze vyhledávat pomocí názvu složky. Vždy je možné vyhledávat pouze v jedné úrovni stromu. Vyhledání napříč všemi složkami a projekty Průzkumníka je možné v globálním vyhlevávání (tlačítko lupy zcela vpravo nahoře).

  Filtrování v Průzkumníku je možné po kliknutí na tlačítko Filtr v nástrojové liště. K dispozici jsou filtry na základní stav složky nebo projektu (Počátek, Aktivní, Uzavřeno), případně odpovědnou osobu.

  finder-filter.png

  Zakládání složek v Průzkumníku

  Nová složka

  Složky se v Průzkumníku zakládají od kořenové složky dále ve stromové střuktuře. Stromová struktura je pružně definovatelná a nastavitelná. Průzkumník zobrazuje složky v první úrovni roztříděné dle jejich typu, např. Klient, Partner, Zaměstnanec nebo Interní složky, apod.

  Pokud chcete založit složku do kořenového adresáře, stačí vybrat jakýkoli typ složky v první úrovni stromu a kliknout na tlačítko + v Průzkumníku. Pokud chcete založit jakoukoli složku, projekt nebo milník (aktivitu) ve stromové struktuře, 2x klikněte na složku, do které chcete pod-složku založit a stiskněte na tlačítko Nový. Dialog pro zakládání složek vždy nabídne pouze seznam šablon nových složek povolených v dané složce stromu.

  pruzkumnik-nova-slozka.png

  Práce se složkami v Průzkumníkovi

  Přejmenování složky

  Přejmenovat složku lze po otevření karty složky, kontaktu, projektu nebo aktivity. V poli s názvem složky (projektu, apod.) změňte její název a uložte. Složky kontaktů jsou pojmenovány dle kontaktu automaticky, tedy stačí změnit název odpovídající společnosti nebo jméno osoby a název složky bude změněn.

  finder-adjust-folder.png

  Smazání složky

  Smazat lze složku pouze pokud nebyla doposud použitá. V případě, že složka obsahuje vybraná data, např. faktury, objednávky nebo dokumenty, nemůže být smazána. Odstraňte nejprve tato data a poté bude možné složku smazat. Složku je možné skrýt v Průzkumníku též nastavením Stavu složky. Stav změníte po otevření složky, změnou číselníku stavu kontaktu, projektu, aktivity, apod. (na formuláři vpravo nahoře). Pokud změníte stav na jakýkoli odpovídající stavu Uzavřeno (Zrušeno, Ztraceno, apod.), složka se nebude v Průzkumníkovi běžně zobrazovat.

  pruzkumnik-smazani-slozky.png

  Přesunutí složky

  Složky lze přesouvat do jiných složek. Volba Přesunout složku je dostupná také z tlačítka (>) před názvem složky. Projekty ani Aktivity přesouvat nelze. Přesouvat je lze pouze s celou složkou.

  Práce s projekty v Průzkumníkovi

  Založení nového projektu

  Projekty je prostřednictvím Průzkumníka snadné založit - pouze vyberte složku (kontaktu), do které chcete založit nový projekt, obchodní případ, apod. Seznam složek pro založení v rozbalovacím menu vlevo nahoře se vždy přizpůsobí vybranému typu složky a nabídne seznam projektů nebo složek k dispozici.

  pruzkumnik-nova-slozka.png

  1. Vyberte složku, ve které chcete projekt založit
  2. V případě, že máte k dispozici na výběr více různých typů projektu klikněte na (+)
  3. Vyberte projekt, který chcete založit
  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Page statistics
  4855 view(s), 10 edit(s), and 5983 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.