Was this page helpful?

Nastavení kontextů (složek, projektů, aktivit)

  Video průvodce

  Nastavení nového typu a šablony projektu

  Get Adobe Flash player

  Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w5g1rYVyjPU

  Nastavení složek

  Základní nastavení typu složky

  finder-folder-type-general.png

  Přiřazení stavů k typu složky

  finder-folder-type-status.png

  Šablony k typu složky

  finder-folder-type-templates.png

  Vztahy (povolené projekty, sub-složky) k typu složky

  finder-folder-type-relations.png

  Nastavení projektů

  Základní nastavení typu projektu

  finder-project-type-general.png

  Přiřazení stavů k typu projektu

  finder-project-type-status.png

  Šablony k typu projektu

  finder-project-type-templates.png

  Vztahy (povolené aktivity, podřízené projekty) k typu projektu

  finder-project-type-relations.png

  Nastavení aktivit

  Základní nastavení typu aktivity

  finder-activity-type-general.png

  Přiřazení stavů k typu aktivity

  finder-activity-type-status.png

  Šablony k typu aktivity

  finder-activity-type-templates.png

  Vztahy (povolené sub-aktivity) k typu aktivity

  finder-activity-type-relations.png

  Nastavení povolených záložek na složce, projektu nebo aktivitě

  Tento průvodce Vás navede, jak si přidat nebo odebrat záložky zobrazené v Průzkumníku

  Zobrazte Nastavení kontextu

  Otevřete Průzkumník, v něm zobrazte detail vybrané složky a pomocí ikonty (>) v záhlaví najdete volbu Nastavení kontextu (za předpokladu že máte příslušná oprávnění).

  context-settings.png

  Zvolte typ složky a záložku Vzhled

  context-settings-2.png

  Jednotlivá nastavení se vztahují k profilům uživatelů, kterému je přiřazen vybraný formulář. Tento formulář upravíte k obraz

  Vyberte formulář/schema a k němu záložky

  context-settings-layout.png

  Vyberte k danému formuláři (odpovídající profilu uživatele) zobrazované záložky. Myší můžete změnit jejich pořadí.

  Po potvrzení je potřeba se odhlásit a znovu přihlásit pod uživatelem, jehož profil odpovídá nastavovaným záložkám na jednotlivé typy složek (projektů a aktivit).

  Nastavení práv na složky, projekty a aktivity

  Všechny nově zakládané složky, projekty nebo aktivity mají v systému nastaveny práva vycházející z dvou základních informací o nově založené složce:

  1. Právo na nadřazenou složku (např. právo projektu se odvíjí od schopnosti uživatele listovat (LIST právo) složku / klienta, na kterém je projekt umístěn, právo aktivity na projektu se odvíjí od schopnosti listovat projekt, na kterém je aktivita umístěna - odstraněním práva na projekt se odstraní i práva na veškeré jeho aktivity)
  2. Právo na typ složky, projektu nebo aktivity (veškerá výchozí práva složky, projektu nebo aktivity se odvíjí od toho, zda-li daný uživatel má práva NEW, LIST, VIEW, EDIT, DELETE, ... na typu dané složky, projektu nebo aktivity)

  Příklad

  Uživatel ve skupině Obchodníci nemusí mít práva na projekt Interní, případně Dodavatelé. Úpravu provedete tak, že zkontrolujete, jaká práva má skupina Obchodníci na typ projektu Interní a typ složky Dodavatelé. Práva odeberete odstraněním dědení práv na konkrétním typu a celkovým nastavením práv individuálně pro daný typ složky nebo projektu. Dejte pozor, že po odstranění dědění práv je nutné znovu přidat práva pro skupiny, které mají s danou složkou pracovat, např. Správce nebo Management.

  Úprava nastavení práv pro typy složek, projektů nebo aktivit je k dispozici prostřednictvím tlačítka pro nastavení práv typu složky, projektu nebo aktivity v Nastavení kontextu.

  atollon-context-rights.png

  Úprava nastavení práv na typ složky

  atollon-context-rights-customize.png

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Page statistics
  2490 view(s), 9 edit(s), and 8874 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments

  FileSizeDateAttached by 
   atollon-context-rights-customize.png
  No description
  68.67 kB07:55, 9 Nov 2017jansafkaActions
   atollon-context-rights.png
  No description
  48.77 kB07:49, 9 Nov 2017jansafkaActions
   context-settings-2.png
  No description
  59.22 kB18:57, 31 Aug 2017jansafkaActions
   context-settings-layout.png
  No description
  57.04 kB18:57, 31 Aug 2017jansafkaActions
   context-settings.png
  No description
  67.72 kB18:57, 31 Aug 2017jansafkaActions
   finder-activity-type-general.png
  No description
  43.15 kB12:19, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-activity-type-relations.png
  No description
  40.23 kB12:19, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-activity-type-status.png
  No description
  34.97 kB12:19, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-activity-type-templates.png
  No description
  34.92 kB12:19, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-folder-type-general.png
  No description
  43.89 kB12:24, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-folder-type-relations.png
  No description
  51.22 kB12:24, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-folder-type-status.png
  No description
  36.78 kB12:24, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-folder-type-templates.png
  No description
  32.25 kB12:24, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-project-type-general.png
  No description
  48.72 kB12:19, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-project-type-relations.png
  No description
  45.03 kB12:19, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-project-type-status.png
  No description
  46.74 kB12:19, 18 Nov 2014jansafkaActions
   finder-project-type-templates.png
  No description
  33.32 kB12:19, 18 Nov 2014jansafkaActions