Was this page helpful?

Výkazy práce a výdajů

  Video průvodci

  Zadávání výkazů práce

  Get Adobe Flash player

  Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aK0VrUB7nUY

  Nastavení automatického oceňování výkazů práce

  Get Adobe Flash player

  Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4WtearT5GIQ

  Webinář k fakturaci práce

  Viz sekce na stránce webinářů: http://wiki.atollon.com/lang-cs/webinare#V.c3.bdkazy_pr.c3.a1ce_a_fakturace

  Zadávání výkazů práce

  Výkazy práce lze v systému Atollon zadávat několika způsoby, zejména:

  • Volná editace
  • Zadávání výkazů práce z projektu
  • Zadávání výkazů práce z úkolů
  • Projektové výkazy práce

  Volná editace výkazů práce

  Výkazy práce je možné zadávat v průběhu realizace práce nebo zpětně pomocí funkcionality Výkazy práce. Pro zadávání otevřete aplikaci Výkazy práce. Vyberte den, ve kterém chcete výkazy zadávat (kalendář vlevo) a přidejte nový záznam. Vyberte Typ vykonávané práce, délku trvání práce (v hodinách a minutách), popis a vyberte Kontext. Vyplnění kontextu je nastavitelné povinně na libovolnou úroveň projektového stromu (složka / projekt / aktivita). Při tomto způsobu zadávání práce je typicky nastaven povinný projekt. Příznak Účtovatelné indikuje, zda-li daná práce bude zároveň podkladem pro fakturaci. K uložení řádku výkazu práce dojde automaticky po přechodu na další řádku výkazu. Pro uživatele s odpovídajícím přístupovým oprávněním je navíc k dispozici ocenění výkazu, jak z pohledu výnosů a případné fakturace, tak z pohledu evidovaných interních nákladů (mzdy pracovníka).

  Zadani-vykazu-prace.png

  Potvrzení výkazů

  Po volném zadání výkazu se výkaz zapsal ve ztavu Rozpracováno. Po zadání veškerých výkazů je vhodné tyto potvrdit. Pro potvrzení vyberte období, za které chcete výkazy potvrdit. Vpravo dole klikněte na Vše ke schválení. V průběhu potvrzování dojde zároveň k ocenění výkazů na základě ceníků pro fakturaci a nastavení interních nákladů pro započtení v analýze výnosnosti projektu.

  Vykazy-prace-potvrdit-ke-schvaleni.png

  Zadávání výkazů z projektu

  Výkazy je možné zadávat též volně z karty projektu, kde je zobrazena záložka Výkazy práce. Zadávání probíhá stejným způsobem jako u volného zadávání (popsáno výše). Rozdíl spočívá pouze v tom, že není nutné vybírat Kontext, který je automaticky nastaven na aktuální projekt.

  Zadávání výkazů práce z úkolů

  Výkazy je možné zadávat z existujícího úkolu, v průběhu jeho plnění. Otevřete existující úkol a na něm stiskněte tlačítko Zadat výkaz práce. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém je možné zadat pouze dobu trvání práce a potvrdit. Veškeré další údaje (popis, kontext, datum nastavené na dnes) jsou předvyplněny.

  Zadani-vykazu-prace-z-ukolu.png

  Výkaz práce pomocí stopek

  K vykazování práce slouží též Time Tracker umístění v bočním (skrývatelným) panelu aplikace. Jednoduše vezměte úkol (z přehledu úkolů nebo komponenty panelu / Dashboardu) a přetáhněte ho na Time Tracker.

  Zadani-vykazu-prace-time-tracker.png

  Pokročilé výkazy práce

  Pokročilé výkazy práce jsou specifickým způsobem zadávání výkazů. Zadávají se jako ucelený report, ohraničený typicky na týden nebo měsíc, případně celý projekt. Jsou vhodné pro zadávání práce externisty. Oproti volnému zadávání mají výhodu v možnosti seskupovat jednotlivé záznamy do uceleného bloku, který je možné očíslovat, schvalovat a v celku pracovníkovi vyplácet.

  Pokročilý výkaz práce obsahuje hlavičku, určující zejména Kontext a Pracovníka, za kterého je výkaz vyplňován. Dále obsahuje Typ výkazu, Stav výkazu, určení střediska (pro náklady a výnosy), apod.

  Řádky pokročilého výkazu obsahují navíc přesné určení času od .. do, ve kterém je práce realizována.

  Zadávání výdajů

  Výdaje obecně

  Výdajem je jakákoli spotřeba libovolných prostředků pracovníkem nebo společností ve vazbě na organizaci, zákazníka nebo projekt při realizaci práce. Výdajem může být např. cestovné, spotřeba materiálu na zakázce, hotovostní výdaje nutné k realizaci zakázky, apod.

  Nový výdaj

  Nové výdaje se zadávají pomocí aplikace Výkazy práce. Po otevření aplikace namísto výkazů práce vyplníte výdaje volbou položky Výdaje vlevo nahoře. Namísto hodin se vyplňuje množství jednotek a jednotková cena. V případě zanesení dokladů, které obsahují DPH, je možné v detailu Výdaje zadat i sazbu DPH. Detail Výdaje je možné otevřít po zadání základních údajů.

  Při zadávání výdaje je možné určit jak nákupní, tak prodejní cenu. Nákupní cena se zadává v poli Náklad, prodejní cena v poli Výnos. Výnosová cena se zadává pouze pro případ dalšího vyúčtování výdajů zákazníkovi. Užívá se toho v případě, že zákazník hradí výdaje určené na realizaci zakázky přímou formou (tzv. princip Time & Material).

  Vyúčtování výdajů klientovi

  Vyúčtování výdajů probíhá stejným způsobem, jako v případě Výkazů práce. Výdaje by tedy po potvrzení měly projít interním schválením a následným převodem do podkladů k fakturaci.

  Rychlé reporty výkazů práce

  Reportovat výkazy práce je možné jednak rychlým reportováním (přímo součástí aplikace Výkazy práce) nebo prostřednictvím nástroje Atollon Reporting.

  Filtrování ve výkazech

  Rychlé filtry jsou k dispozici v harmonice vlevo. Zde je možné filtrovat dle následujících kritérií:

  • období (zadejte rozsah od .. do, např. 1. 1. - 31. 3.)
  • seznam uživatelů (pokud není vybrán nikdo, zobrazují se všichni uživatelé, standardně se zobrazují výkazy přihlášeného uživatele, na konkrétním projektu všichni)
  • stav schvalování (Rozpracované, Potvrzené, Schválené, Fakturované)

  Další filtry jsou dostupné ve vyskakovacím okně - tlačítko Filtr vpravo nahoře. Zde je možné vybrat zobrazení Účtovatelných a Neúčtovatelných záznamů.

  Seskupování záznamů

  Záznamy ve výkazech práce je možné seskupovat dle vybraných kritérií (např. Uživatel, Den, Složka, Projekt, Typ práce). Seskupování je možné kombinovat přes více kritérií, např. "zobrazit výkazy práce dle Typu práce a Projektu". Seskupování je k dispozici výběrem seskupovacích kritérií vlevo dole v sekci: Mezisoučty.

  Po zapnutí seskupování se ve spodní části aplikace Výkazy práce zobrazí součet času nad vybranými kritérii za vybrané období (dle nastavení filtru). Po kliknutí na jednotlivé řádky je možné zobrazit detaily - jednotlivé řádky výkazů práce - v horní části. Je tak možné se snadno dostat na záznamy, ze kterých je seskupení vytvořeno.

  Rychly-reporting-vykazu-prace.png

  Schvalování výkazů práce

  Schvalování výkazů práce patří do procesu fakturace práce. Níže je uveden postup při fakturaci výkazů práce.

  Zadávání > Potvrzování > Schvalování > Fakturace (do podkladů) > Schválení podkladů k fakturaci > Vystavení faktury

  Potvrzování výkazů

  Je součástí zadávání výkazu práce a mělo by být realizováno řešitelem / pracovníkem, který svůj výkaz práce zadává.

  Schvalování výkazů

  Výkazy práce je možné schvalovat nad vybraným obdobím a uživateli. Schvalovat je možné postupně, dle vybraných klitérií (např. projekt, typ práce, uživatel, den, apod.) Pro více informací viz Rychlé reporty výkazů práce. Záznamy je též možné filtrovat pouze na účtovatelné (za předpokladu, že neúčtované záznamy nejsou předmětem schvalování).

  1. Pro schvalování nastavte seskupení záznamů, dle způsobu, jakým chcete kontrolovat zadané výkazy práce.
  2. Vyberte pouze záznamy, které jsou Potvrzené. Klikněte na lištu harmoniky Schvalování (vlevo), klikněte pro zobrazení pouze záznamů Potvrzené (ty jsou zároveň ke schválení).
  3. Detailní záznamy, které odpovídají vybranému typu seskupení, je možné zobrazit v horní části formuláře, po výběru řádky v seskupovací tabulce dole.
  4. Pokud jsou záznamy v pořádku, klikněte na tlačítko Schválit vše. Pokud chcete schválit pouze část záznamů, označte je, a klikněte tlačítko Schválit vybané. Pokud záznam chcete vrátit k přepracování, stiskněte tlačítko Odmítnout.

  Fakturace výkazů práce (přenos do podkladů k fakturaci)

  Obdobným způsobem, jako bylo provedeno schvalování výkazů práce, je nyní možné postupovat při přenosu schválených výkazů práce do podkladů k fakturaci.

  1. Vyberte období, případně uživatele a jiná kritéria (i v tomto případě je možné fakturovat dle skupin).
  2. V sekci Schvalování vlevo vyberte pouze Schválené záznamy.
  3. Klikněte na tlačítko Fakturovat vše. Pokud je potřeba i zde kontrolovat záznamy, postupujte obdobně jako ve fázi schvalování.

  Nastavení výkazů práce

  • Nastavte typy práce
  • Nastavte typy pracovních smluv
  • Nastavte koeficient nákladů (režie připočítaná % k hrubé odměně pracovníka)
  • Ke každému pracovníkovi (uživateli) založte (platnou) pracovní smlouvu
  • Zadejte ceníky práce (dle rolí nebo typů práce)
  • Do šablony projektu zadejte výchozí ceníky (pokud je žádoucí)

  (Pozn.: pro správnou funkčnost přenosu výkazů práce do podkladů k vyúčtování je nutné nastavit minimálně výchozí Produkt, který je použitý v podkladu pro fakturu / ve faktuře. Nastavení výchozí položky je k dispozici z webového klienta, Win klient navíc umožňuje párovat Typy práce s položkami).

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Page statistics
  13057 view(s), 18 edit(s), and 12490 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.